Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/02/2018 - 16:06
Tập huấn, quán triệt chủ trương mới của T.Ư về lĩnh vực xây dựng Đảng
Ngày 6-2, Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, quán triệt những chủ trương mới của T.Ư về lĩnh vực xây dựng Đảng đến các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan tham mưu xây dựng Đảng của tỉnh và cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Thực hiện các Quy định mới của T.Ư về lĩnh vực xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa để thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương như: Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử… Đó là sự cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng trong những năm qua, nhất là hạn chế do hiểu, nhận thức chưa đầy đủ dẫn đến cách làm chưa đúng trong công tác tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát và các mặt công tác xây dựng Đảng; bài học từ thực tiễn kiểm tra ở các địa phương; trước yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới ngày càng cao, ngày càng chặt chẽ nghiêm túc của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới; thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của T.Ư, nhằm kịp thời triển khai quán triệt những quy định  mới trên các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Yêu cầu sau hội nghị, các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các nội dung, trên cơ sở đó, tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ gắn với kiểm tra, đôn đốc trong toàn Đảng bộ tỉnh, đồng thời cụ thể hóa văn bản để phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; cùng với đó, tổ chức triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức và đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu dự hội nghị được quán triệt, hướng dẫn những chủ trương mới của T.Ư về lĩnh vực xây dựng Đảng như: Hướng dẫn, triển khai chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Quy định số 102 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; một số điểm mới cơ bản trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2018). Những nội dung cơ bản trong các quyết định, quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ: Quy chế đánh giá cán bộ; Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ và bổ sung quy hoạch cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử...

Xuân Me
Top