Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/02/2018 - 08:59
Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong công nhân lao động
Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, với đặc thù không có chính quyền và công đoàn cùng cấp, doanh nghiệp có nhiều loại hình khác nhau, địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp trải rộng ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh... Xác định được những thuận lợi và khó khăn, Đảng ủy Khối đã tích cực, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 20-8-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Trên cơ sở đó, Đảng uỷ Khối đã tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp. Cùng với các nhiệm vụ trên, Đảng uỷ khối đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được coi trọng, bảo đảm chất lượng và số lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, định hướng tư tưởng quần chúng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng, nhất là đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu với Đảng.

 

 

Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng TMCP Quốc dân.

 

Năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 210 quần chúng ưu tú; 2 lớp bồi dưỡng chương trình đảng viên mới cho 127 học viên; 1 lớp hoàn chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho 90 cán bộ; tập huấn cho 200 cán bộ chủ chốt về nghiệp vụ xây dựng Đảng. Nhờ các biện pháp thiết thực, năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã kết nạp được 165 đảng viên mới. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tương đối tốt công tác phát triển đảng như: Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh; Đảng bộ Công ty Viễn thông Bắc Ninh; Chi bộ Công ty cổ phần An Thịnh… Nhìn chung, số đảng viên mới kết nạp có lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối cũng còn gặp không ít khó khăn. Do điều kiện cuộc sống, phần lớn công nhân lao động chủ yếu tập trung thời gian vào việc sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập; một bộ phận ngại tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, chưa thực sự thiết tha phấn đấu vào Đảng. Một số chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH tinh thần giác ngộ chính trị, nhận thức về Đảng còn hạn chế, chưa muốn thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp của mình.

Cũng theo đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, TCCSĐ trong doanh nghiệp, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực với doanh nghiệp; tăng cường đồng hành với doanh nghiệp với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, kết nối doanh nghiệp, phát triển bền vững”; chủ động gần gũi với doanh nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp, kịp thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Xuân Bình
Top