Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/02/2018 - 08:54
Gia Bình đạt 18,5 tiêu chí Nông thôn mới/xã
Đến hết năm 2017, huyện Gia Bình có 10/13 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) gồm: Bình Dương, Cao Đức, Nhân Thắng, Đại Lai, Lãng Ngâm, Đông Cứu, Đại Bái, Vạn Ninh, Thái Bảo, Xuân Lai, chiếm 76,9% số xã nâng số tiêu chí đạt chuẩn trung bình đạt 18,5 tiêu chí/xã.

Sản xuất bí xanh tại các xã Vạn Ninh, Thái Bảo, Nhân Thắng... là vùng sản xuất cần được nhân rộng trong khâu tổ chức phát triển sản xuất của huyện Gia Bình.

 

 

Ngoài ra, có 3 xã: Quỳnh Phú, Song Giang, Giang Sơn đạt từ 16 tiêu chí trở lên, trong đó xã Quỳnh Phú đạt 17/19 tiêu chí (còn thiếu tiêu chí: Giao thông, trường học), xã Song Giang đạt 17/19 tiêu chí (còn thiếu tiêu chí: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa), xã Giang Sơn đạt 16/19 tiêu chí (còn thiếu tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa). Cũng theo kết quả rà soát tiêu chí NTM cấp huyện, huyện Gia Bình đã đạt 8/9 tiêu chí (còn thiếu tiêu chí tổ chức phát triển sản xuất). Năm 2018, huyện Gia Bình phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành mục tiêu trên, Gia Bình tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nghành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top