Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 02/02/2018 - 16:22
Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, doanh nghiệp năm 2017
Sáng 2-2, Công an tỉnh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, doanh nghiệp năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đại tá Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự.

Năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu, hướng dẫn cho thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản; bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT. An ninh chính trị nội bộ các cơ quan, doanh nghiệp về cơ bản  ổn định; cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển về cả bề rộng và chiều sâu. Công tác bảo vệ kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn cơ quan, doanh nghiệp luôn được đảm bảo. Hơn 100 đơn vị thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 50 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Công an tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong việc duy trì đảm bảo tình hình ANTT. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Như Quỳnh – Ngọc Hợp
Top