Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 02/02/2018 - 15:40
Thu ngân sách Nhà nước tháng 1 tăng 69,3% so cùng kỳ năm 2017
Năm 2018 HĐND tỉnh thông qua kế hoạch thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là 23.861 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thực hiện năm 2017 và mức kế hoạch này cao hơn 26,1% so kế hoạch năm 2017.
Công ty Cổ phần sữa  Vinamilk Việt Nam KCN Tiên Sơn.

 

Để đạt được mục tiêu này, ngay từ tháng đầu năm, Cục Thuế, Sở tài chính đã tham mưu UBND tỉnh triển khai giao dự toán thu NSNN sớm đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thu ở khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và các dự án bất động sản mới...

Vì vậy, công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 đạt kết quả khả quan với số thu ước đạt 4.283,7 tỷ đồng, tăng 69,3% so cùng tháng năm trước. Một số khoản thu chính có mức tăng cao so cùng kỳ năm trước là: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương 122 tỷ đồng, tăng 69,3%; thu từ khu vực doanh nghiệp FDI 2.221 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần; thu thuế ngoài quốc doanh 345 tỷ đồng, tăng 48,7%. Riêng thu tiền sử dụng đất và thu thuế thu nhập cá nhân được ngành Thuế ở các địa phương triển khai đồng loạt với nhiều biện pháp và thu được 228 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, tăng 18,8% so cùng tháng năm trước; thu thuế thu nhập cá nhân 710 tỷ đồng, gấp 2,6 lần.

Quang Minh
Top