Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 02/02/2018 - 09:26
Bắc Ninh tự tin vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển
Vào đúng ngày này của 88 năm trước, ngày 3-2 lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong hành trình cách mạng của dân tộc kể từ khi có Đảng lãnh đạo, Bắc Ninh luôn là một bộ phận gắn bó và góp phần không nhỏ vào những thắng lợi vẻ vang của cả nước.

Ngay từ năm 1927, Chi bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội đầu tiên của Bắc Ninh được thành lập tại nhà riêng của đồng chí Ngô Gia Tự ở xóm Xanh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn. Đây là điểm thử nghiệm để chỉ đạo xây dựng các cơ sở cách mạng trong toàn tỉnh. Từ hạt nhân đỏ của cách mạng này đã nhanh chóng phát triển lan tỏa thành phong trào yêu nước rộng lớn như: Phật Tích (Tiên Du), Lạc Thổ (Thuận Thành), Niềm Xá, Vệ An, Đáp Cầu, Thị Cầu (thị xã Bắc Ninh),... mà đỉnh cao là ngày 4-8-1929 tại núi Hồng Vân (đồi Lim, huyện Tiên Du) Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập, tháng 2-1930 chuyển thành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Bắc Ninh - Bắc Giang đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng Bắc Ninh - Bắc Giang để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.

88 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh với nhiều hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng toàn Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ lúc chỉ có hơn 20 đảng viên đến nay Đảng bộ đã có 54.923 đảng viên (tính đến hết tháng 12-2017), trải qua 19 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn đấu tranh cách mạng kiên cường, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống quật cường cách mạng của vùng quê văn hiến, góp phần xứng đáng cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng. Nhiều người con ưu tú được Đảng rèn luyện trưởng thành làm rạng danh quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc như đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo…

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh vững vàng trước mọi thách thức, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng đưa Bắc Ninh từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp, đến nay đã hình thành rõ nét nền kinh tế phát triển theo hướng CNH, HĐH. Kinh tế liên tục phát triển với tốc độ cao (bình quân 15,1%/năm) và chuyển dịch đúng hướng, không chỉ đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp mà còn là trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế của đất nước. Bắc Ninh được Trung ương đánh giá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới.

 

 

KCN Yên Phong, một trong những trung tâm điện tử lớn của cả nước thu hút hàng chục vạn lao động làm việc.

 

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển. Công tác xoá đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, được mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Những kết quả đó, đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân, nhân lên nghĩa tình tương thân, tương ái. Một số chính sách đi trước, thực hiện ở mức cao hơn so với quy định của Trung ương, nhất là thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà cấp 4 dột nát cho hộ nghèo, các gia đình có công với cách mạng; bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo, chế độ trợ cấp cho người cao tuổi. Các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trở thành nét đẹp văn hóa, nghĩa cử cao đẹp của người dân Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự được tăng cường. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng.

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới; chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”  đạt nhiều kết quả, tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội. Công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

Nhìn lại chặng đường đầy gian nan, thử thách nhưng rất đỗi tự hào về vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến mới trên con đường hội nhập và phát triển. Những kết quả nổi bật ấy làm cho diện mạo Bắc Ninh thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, tạo nên một sức xuân mới trên quê hương có truyền thống cách mạng hào hùng. Đó cũng là kết quả của quá trình 88 năm Đảng bộ Bắc Ninh không ngừng xây dựng, đổi mới và phát triển, là thành quả của 88 năm giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc; đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn; năng động, sáng tạo, đột phá đi đầu trong đổi mới, xây dựng và phát triển.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Đảng ta ra đời đúng vào mùa xuân, giữa Đảng với mùa xuân luôn có sự gắn kết, hòa quyện; khi mùa xuân về cũng là lúc Đảng ta thêm tuổi mới, sự trùng hợp này tạo thêm nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi độ xuân về, Tết đến, nhân dân ta mừng xuân, mừng sinh nhật Đảng, cũng là dịp để ôn lại truyền thống của Đảng, là dịp để chúng ta nâng cao lòng tự hào, bồi đắp niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, để nỗ lực, phấn đấu, động viên nhau bước vào năm mới với thời cơ, vận hội mới và quyết tâm giành những thắng lợi mới!

Xuân Bình
Top