Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 02/02/2018 - 09:24
Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương
Quán triệt sâu sắc quan điểm “Đảng có vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam”, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tiền đề lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Phạm Huy Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác. Giải pháp then chốt là triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật gắn với tổ chức có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, đột kích trong thực hiện nhiệm vụ”.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên, chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng được duy trì nghiêm túc. Gắn nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì. Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ. Trong năm 2017, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ kiểm tra 17 tổ chức Đảng, 212 đảng viên, giám sát 13 tổ chức Đảng, 192 đảng viên. Từ đó hạn chế khuyết điểm, vi phạm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Quân sự tỉnh không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật và suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống phải xử lý.

Giải pháp mang tính đặc thù của Đảng bộ Quân sự tỉnh là lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD do trên xác định để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, trọng tâm là thực hiện nghiêm điều lệnh quân đội, quy định của đơn vị, duy trì có nền nếp, chất lượng các chế độ công tác như xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

 

 

Dân vận là hoạt động quan trọng trong công tác Đảng, công tác chính trị của LLVT tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh làm dân vận trên địa bàn đóng quân.

 

Từ chủ trương đúng, triển khai thực hiện đồng bộ nên công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt kết quả thiết thực. Vai trò, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực công tác huấn luyện và chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

LLVT tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiệu lực công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng lên. Các mục tiêu kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh đạt kết quả tốt. LLVT địa phương tiếp tục được xây dựng vững mạnh về mọi mặt là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Điểm nổi bật trong năm 2017 là Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trong đó thành phố Bắc Ninh và huyện Gia Bình diễn tập đáy bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trình độ tổ chức chỉ huy của LLVT trong tác chiến phòng thủ. Trong năm đã chỉ đạo 28 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ, chỉ đạo huyện Lương Tài và 11 xã diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn sát thực tế, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, công tác dân quân, tự vệ, động viên, tuyển quân, giáo dục QP-AN, hậu cần, kỹ thuật… có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục chú trọng chăm lo hậu phương quân đội, trong năm 2017, các đơn vị thuộc LLVT tỉnh tiến hành xây dựng, bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên đóng góp hàng nghìn ngày công làm công tác dân vận trong huấn luyện, chung sức xây dựng nông thôn mới… Từ đó góp phần xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những kết quả nổi bật, LLVT tỉnh được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên từ năm 2006 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện Luật DQTV giai đoạn 2009-2017. Năm 2017, Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt TSVM tiêu biểu, đơn vị đạt VMTD được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thành tích trên là động lực thúc đẩy cơ quan, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Minh Thảo
Top