Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 01/02/2018 - 16:45
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy
Chiều 1-2, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy bàn về công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị quán triệt, tập huấn những chủ trương mới của Trung ương trong công tác xây dựng Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu kết luận buổi làm việc.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất các phương án thực hiện nội dung “tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh” theo Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) gồm: phương án 1 giữ nguyên văn phòng các Ban tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh, chuyển bộ phận (chức năng) quản trị của văn phòng các ban về Văn phòng Tỉnh ủy; phương án 2 tổ chức bộ máy không còn văn phòng các Ban tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh, chuyển bộ phận (chức năng) quản trị của văn phòng các Ban về Văn phòng Tỉnh ủy, các bộ phận (chức năng) còn lại chuyển về phòng chuyên môn phù hợp.

Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi, thảo luận về những ưu, nhược điểm của các phương án, đồng thời đăng ký nội dung quán triệt, tập huấn cho cán bộ, đảng viên tại hội nghị quán triệt, tập huấn những chủ trương mới của Trung ương trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất, đánh giá cao tinh thần thảo luận thẳng thắn, mang ý kiến xây dựng của lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong việc triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII). Trên cơ sở đó, thống nhất lựa chọn phương án tổ chức bộ máy không còn văn phòng các Ban xây dựng Đảng, chuyển bộ phận (chức năng) quản trị của văn phòng các Ban về Văn phòng Tỉnh ủy, các bộ phận (chức năng) còn lại chuyển về phòng chuyên môn phù hợp. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chủ trương này, yêu cầu các Ban xây dựng Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung xem xét, thống nhất các nội dung liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh. Về công tác chuẩn bị cho hội nghị quán triệt, tập huấn những chủ trương mới của Trung ương trong công tác xây dựng Đảng, yêu cầu các Ban chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập, cấp phát đúng thành phần, đủ số lượng, cách thức trình bày ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, đạt hiệu quả cao.

Tin, ảnh: Mai Phương
Top