Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 01/02/2018 - 16:31
Tọa đàm “Bắc Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày 1-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài PT&TH tỉnh tổ chức Tọa đàm “Bắc Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu và các tập thể, cá nhân điển hình tại tọa đàm.

 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhiều  cách làm mới, sáng tạo như: mô hình Bác sỹ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; thanh thiếu niên, nhi đồng hát Quốc ca trong lễ chào cờ; các cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức Đoàn, Hội, Đội xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, văn hóa xếp hàng nơi công cộng, thực hiện các quy định về trật tự ATGT, sống nhân ái, vì cộng đồng; phong trào xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát PCCC mưu trí, dũng cảm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các tập thể, cá nhân tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị, cá nhân khi thực hiện Chỉ thị; đồng thời  phân tích nguyên nhân của những hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn.

Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại tọa đàm.

 

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ rõ những hạn chế. Về thực hiện chủ đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chỉ đạo triển khai hiệu quả bằng việc đăng ký học tập và làm theo Bác sát với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân thông qua chi ủy, chi bộ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng phải gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; thực hiện chuyên đề năm 2018 phải gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII và Nghị quyết T.Ư 5, 6 (khóa XII). Trước mắt, thực hiện tốt việc  đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị  lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết và các Chỉ thị, Nghị quyết, Công văn của Trung ương, của tỉnh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Thảo Nguyên
Top