Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 31/01/2018 - 15:36
Kiểm tra ATTP tại huyện Thuận Thành
Ngày 30-1, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ATVSTP trên địa bàn huyện Thuận Thành.
Đoàn kiểm tra khu vực chế biến của Nhà hàng Sơn Thảo.

 

Đoàn nắm bắt tình hình và kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện Thuận Thành đã tham mưu với UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP và ban hành Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất (12 đoàn kiểm tra, trong đó 1 đoàn tuyến huyện và 11 đoàn tuyến xã).

Đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất Nhà hàng Sơn Thảo (Thị trấn Hồ, Thuận Thành). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở xuất trình được giấy Đăng ký kinh doanh, hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận kiến thức của chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp; sổ sách ghi chép về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Đoàn yêu cầu cơ sở tăng cường hơn nữa tình trạng vệ sinh cơ sở. 

Việt Hoa
Top