Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 31/01/2018 - 09:11
Chi cục Thuế Lương Tài vượt khó thu thuế ngoài quốc doanh
Là huyện thuần nông nên công tác thu ngân sách ở Lương Tài gặp nhiều khó khăn. Xác định được tình hình đó, Chi cục Thuế Lương Tài kết hợp nhiều giải pháp chỉ đạo, triển khai hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách, mà nổi bật trong đó là thu thuế khu vực ngoài quốc doanh.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Lương Tài, Chi cục quản lý các doanh nghiệp (DN), chủ yếu là quy mô nhỏ, sản xuất kinh doanh chưa ổn định, số có phát sinh thuế chỉ là hơn 100 DN. Mặc dù số giao thu không lớn so với các địa bàn khác trong tỉnh, nhưng quá trình thực hiện, triển khai thu ngân sách ở Lương Tài năm nào cũng áp lực. Riêng thuế ngoài quốc doanh vốn là sắc thuế khó thu. Năm 2017 Lương Tài được giao dự toán 28 tỷ đồng, vì vậy, ngay từ đầu năm Chi cục đã chủ động thực hiện công tác quản lý đối tượng nộp thuế, quản lý doanh thu, quản lý về kê khai, quản lý DN và hộ kinh doanh.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế,  Chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản, chính sách đến người dân, DN như phối hợp với đài phát thanh huyện, xã, thị trấn thông tin tới từng thôn, xóm; tổ chức tuyên truyền lưu động vào những thời gian cao điểm; thực hiện hỗ trợ, trả lời về chính sách thuế qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan Thuế. Tăng cường theo dõi chặt chẽ số DN phù hợp với hiện trạng hoạt động (đang hoạt động, ngừng nghỉ, bỏ trốn, giải thể, phá sản, cấp mới...) làm cơ sở phân loại DN. Các cán bộ thuế phụ trách địa bàn đôn đốc người nộp thuế thực hiện khai thuế đúng quy định, thường xuyên kiểm tra sử dụng hóa đơn, nộp tờ khai thuế. Nhờ đó, ý thức chấp hành việc kê khai thuế, báo cáo tài chính, thực hiện sử dụng hóa đơn của các DN có sự chuyển biến rõ rệt với số hồ sơ khai thuế nộp đúng thời gian quy định đạt  91%.

 

 

Công ty TNHH Pháp Việt, thôn Tuyên Bá, xã Quảng Phú là một trong số DN thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

 

Đặc biệt, để chống thất thu thuế, công tác thanh tra, kiểm tra đối với DN theo kế hoạch, đối với DN có rủi ro cao về thuế, các DN nhiều năm âm thuế kéo dài, trốn thuế, không có số thuế nộp ngân sách nhà nước được thực hiện sát sao.  Qua kiểm tra 38 DN, Chi cục Thuế truy thu và phạt 6,8 tỷ đồng, số thu bình quân đạt 180,7 triệu đồng/cuộc kiểm tra. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, cưỡng chế nợ thuế góp phần giảm số nợ trên tổng số thu dưới 5%. Trong quá trình thanh, kiểm tra, các cán bộ thuế trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn DN thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế. Anh Ngô Văn Pháp, Giám đốc Công ty TNHH Pháp Việt, thôn Tuyên Bá, xã Quảng Phú cho biết: “Kể từ khi thành lập năm 2006, chúng tôi thường xuyên được cán bộ thuế tư vấn, hướng dẫn các chính sách về thuế rất tận tình. Cùng với sự phát triển DN, số nộp ngân sách của chúng tôi tăng dần qua từng năm, tới năm 2017 là hơn 200 triệu đồng và luôn thực hiện đúng hạn. Thời gian tới, DN mong muốn nhận được sự chia sẻ, gần gũi hơn nữa của các cán bộ thuế để có thể dễ dàng tiếp cận, cập nhật văn bản pháp luật mới về thuế”.

Bằng những biện pháp kịp thời, quyết liệt, năm 2017 tổng thu ngân sách do ngành Thuế huyện quản lý là 58 tỷ đồng, đạt 104,1 % dự toán Pháp lệnh, bằng 102,2 % so với thực hiện năm 2016; thu ngoài quốc doanh 33,3 tỷ đồng, đạt 118,9 % dự toán. Với mục tiêu hoàn thành dự toán năm 2018 được giao là 65 tỷ đồng, Chi cục Thuế huyện tiếp tục phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, nâng cao các giải pháp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu. Trong đó, quan trọng là tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ, đối thoại giữa cơ quan thuế với DN để lắng nghe ý kiến, khó khăn của DN về tình hình sản xuất, kinh doanh, nhằm có những hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Huyền Thương
Top