Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 30/01/2018 - 09:24
Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền lưu động
Trong bối cảnh các hình thức nghệ thuật, phương tiện vui chơi giải trí hiện đại ngày càng chiếm lĩnh đời sống văn hoá, thì phương thức hoạt động tuyên truyền của Đội tuyên truyền lưu động (TTLĐ) thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh thời gian qua không ngừng nỗ lực đổi mới thu hút số lượng người xem góp phần chuyển tải thành công các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh.

Với phương châm chuyển tải các nội dung tuyên truyền đơn giản để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, Đội TTLĐ thường xuyên đổi mới nội dung sát với thực tiễn cuộc sống, hình thức đa dạng, phong phú, sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền như: Ca, múa, kịch…. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các buổi tuyên truyền đều được tổ chức thành công và thu hút người dân. Hoạt động của Đội đã góp phần thúc đẩy phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng và tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch hàng năm, Đội tổ chức khoảng 120 buổi tuyên truyền lưu động tại các huyện, thị xã trong tỉnh với các hình thức: Tuyên truyền miệng, cổ động trực quan (xe tuyên truyền, triển lãm ảnh) và văn nghệ cổ động, kịch ngắn đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm. Qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức thay đổi hành vi cho công chúng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân. Các nội dung tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, cụ thể như: Tuyên truyền về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyên truyền về Luật phòng, chống Bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật an toàn giao thông; “Hãy nói không với thuốc lá, thuốc lào”… những buổi tuyên truyền đều được thực hiện bằng chương trình nghệ thuật hấp dẫn, kịch bản phù hợp với từng chủ đề cụ thể được dàn dựng khá công phu.

 

 

Kịch ngắn của đơn vị Tiên Du về phòng, chống bạo lực gia đình trong Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh năm 2017.

 

Mở màn cho đợt tuyên truyền hàng năm là Đội xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra các buổi tuyên truyền phục vụ lễ hội đầu năm ca ngợi về truyền thống của mỗi vùng quê. Năm 2018, ngoài tập trung tuyên truyền theo nhiệm vụ chính trị, Đội TTLĐ thực hiện các chương trình đã được dàn dựng về ATGT tại các trường học trên địa bàn tỉnh; chuyên đề về bảo vệ môi trường, về phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS tại cơ sở; tích cực cổ vũ phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Tuy nhiên, hoạt động TTLĐ hiện nay còn hiếm kịch bản hay, một số chương trình thường bị khô cứng và thiếu hấp dẫn do nặng tính thông tin, tuyên truyền hoặc bị nghiêng về yếu tố giải trí nên nội dung thông tin, tuyên truyền, vốn là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của hoạt động TTLĐ bị hạn chế do những khó khăn mà Đội đang gặp phải như: Kinh phí, phương tiện lưu động, thiếu biên đạo múa, đạo diễn, người viết kịch bản tuyên truyền để đáp ứng kịp thời những vấn đề có tính thời sự. Ngoài ra, công tác tập huấn chuyên đề nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên còn hạn chế, các thiết bị âm thanh phục vụ TTLĐ không đồng bộ cũng ảnh hưởng tới hoạt động tuyên truyền chung.

Bà Đào Thị Miền, Phó Đội Trưởng, đội TTLĐ cho biết: Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội của một tỉnh năng động thì công tác TTLĐ lại càng quan trọng trong việc định hướng tinh thần và hành động của nhân dân, vì vậy ngoài khắc phục những khó khăn thì công tác TTLĐ cần có sự chắt lọc thông tin tích cực bảo đảm kịp thời nhanh chóng, bám sát cuộc sống để tăng sự hấp dẫn, kích thích suy nghĩ nhằm tạo ảnh hưởng trực tiếp trong quần chúng nhân dân. Đội cần phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đem lại cho công chúng những thông tin mới, có giá trị, gây sự hứng thú, lôi cuốn để họ tìm hiểu, học tập và làm theo, góp phần điều chỉnh hành vi mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội.

Minh Hường
Top