Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 26/01/2018 - 10:20
Gia Bình thực hiện nếp sống văn minh
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Gia Bình những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, việc thực hiện nếp sống văn minh được các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực triển khai và người dân chủ động, tự giác hưởng ứng nên đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ.

Để đạt kết quả cao trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc thực hiện nếp sống văn minh, huyện có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực từ đó từng bước tạo chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhân rộng điển hình tiên tiến, phê phán hủ tục, lạc hậu… Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với MTTQ huyện chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức ký kết thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các ngành, đoàn thể như: Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân, Phòng Giáo dục-Đào tạo, Huyện Đoàn… chủ động triển khai phong trào theo nội dung của ngành, lồng ghép với các tiêu chí thi đua... góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Đặc biệt, hằng năm huyện ký cam kết thi đua thực hiện nếp sống văn minh dịp đầu xuân với các xã, thị trấn qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp xã trong chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 

 

Tiết mục văn nghệ do cán bộ, viên chức, người lao động huyện trình diễn.

 

Từ những việc làm thiết thực đã đưa lại những kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đại bộ phận nhân dân nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, sự cần thiết của nếp sống văn minh trong xã hội phát triển. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, trong năm 2017, 100% đám cưới trên địa bàn thực hiện theo nếp sống văn minh. Các đám cưới tổ chức trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện của đôi nam nữ, bảo đảm đúng Luật Hôn nhân và Gia đình; nhiều nghi thức truyền thống như dạm ngõ, lễ hỏi… giản lược. Hầu hết đám cưới tổ chức gọn nhẹ từ 1 đến 1,5 ngày, không làm cỗ mời khách tràn lan, không bày thuốc lá tiếp khách; hôn lễ diễn ra trang trọng, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình, địa phương, sự tiến bộ chung của xã hội. Đối với việc tang, các thôn đều có ban tang lễ kịp thời thăm hỏi, động viên tang chủ, điều hành việc tang và giải quyết các vấn đề có liên quan. Các đám tang trang nghiêm, hủ tục mê tín cơ bản được xóa bỏ, không để người quá cố trong nhà quá 36 giờ; thực hiện vòng hoa luân chuyển, không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và các ngày tuần tiết giảm đáng kể. Ngoài tiền hỗ trợ theo quy định, nhiều địa phương cũng chủ động hỗ trợ kinh phí cho các đám hỏa táng, điện táng…

Với truyền thống “Kính lão, trọng thọ” của dân tộc, Hội Người cao tuổi các cấp đã tổ chức việc mừng thọ cho hội viên dịp đầu Xuân trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, văn minh. Nhiều cơ sở mừng thọ tập trung có sự tham dự của người được mừng thọ, đại diện xã, thị trấn, con cháu, đông đảo người dân với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như biểu diễn văn hóa văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà… Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, toàn huyện có 1.812 Người cao tuổi được mừng thọ, trong đó 100% gia đình ký cam kết thực hiện tốt nếp sống văn minh trong mừng thọ.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song việc thực hiện nếp sống văn minh ở Gia Bình vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến phong trào chung của địa phương. Mong rằng, những hạn chế trên sớm được khắc phục để việc thực hiện nếp sống văn minh ở Gia Bình ngày càng đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, tiến bộ và thúc đẩy công cuộc phát triển của quê hương.

Lê Đại
Top