Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 25/01/2018 - 09:37
Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng
Những năm trước đây, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn trực thuộc Thị ủy Bắc Ninh, sau là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, kể từ năm 2012 đến nay trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Trong suốt 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty luôn phát huy truyền thống, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện Công ty vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng và phát triển đơn vị lớn mạnh. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Công ty được công nhận tổ chức Đảng TSVM, được Đảng cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

Hiện, Đảng bộ Công ty có 6 chi bộ trực thuộc, tổng số 85 đảng viên, chiếm tỷ lệ trên 24% trong tổng số CNVCLĐ. Với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy Công ty đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện bằng việc đề ra và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết sát và phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong đó chú trọng đến các giải pháp nâng cao năng lực điều hành của bộ máy cán bộ quản lý, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Theo đồng chí Hoàng Thành Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thì Đảng ủy luôn quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế đất nước và ngành thuốc lá từng giai đoạn, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhằm xây dựng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị bảo đảm phù hợp, sát thực và hiệu quả.

 

 

 

Nổi bật như từ nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết tăng cường ổn định chất lượng, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng hiệu quả SXKD, giao cho Chi bộ Kỹ thuật - KCS thực hiện; Nghị quyết về mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, coi công tác tiêu thụ là nhiệm vụ hàng đầu để quyết định phương án sản xuất kinh doanh giao Chi bộ Tiêu thụ - Thị trường thực hiện. Hay các Nghị quyết về chỉ đạo Công ty tổ chức sắp xếp lại hệ thống kênh phân phối sản phẩm; Giữ vững và phát triển các sản phẩm truyền thống và có uy tín để từng bước đi sâu, rộng vào thị trường; Tích cực hội nhập tìm kiếm đối tác khai thác mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo việc làm cho người lao động...

Đảng ủy cũng chú trọng chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức quản lý sản xuất, thực hiện tái cơ cấu thông qua việc sáp nhập một số chi bộ để phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc và các đơn vị đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý tài chính, tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường... và nhất là không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCNVCLĐ.

 

NHỮNG THNH TÍCH NỔI BẬT

● Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2007.

● Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1997.

● Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1985.

● Huân chương Lao động hạng Ba năm 1978.

● Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012, 2013.

● Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp năm 2004.

● Cờ thi đua của Bộ Công thương năm 2007.

● Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1996.

● Cờ thi đua của Công đoàn Công thương Việt Nam năm 2014, 2016.

● Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh năm 1997, 2016.

● Nhiều năm được nhận Cờ thi đua của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Và nhiều tập thể, cá nhân trong Công ty được Đảng, Nhà  nước, các cấp, các ngành khen thưởng.

 

Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo các đoàn thể tập hợp, đoàn kết đoàn viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm; xây dựng văn hoá doanh nghiệp... nhằm quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò trong việc phát động rộng khắp các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, CNV, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, vì cộng đồng... được cấp trên đánh giá cao và tạo sự đoàn kết gắn bó, chung sức đồng lòng của cả Công ty.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong các mặt công tác phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể luôn sát, trúng và đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị đã tạo động lực, đòn bẩy và sự thống nhất trong nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, đảng viên, CNV trong Công ty nhằm quyết tâm nỗ lực phấn đấu, xây dựng và phát triển Công ty lớn mạnh. Trong nhiều năm, Công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, có sự tăng trưởng rõ rệt các về các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập. Nhiều năm liên tục Đảng bộ Công ty đạt TSVM và TSVM tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên liên tục được công nhận vững mạnh xuất sắc, được cấp trên khen thưởng. Trong đó có rất nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng và nhân rộng. Đặc biệt dịp tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty đã được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư tặng Bằng khen cùng 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến... Đây là nhân tố, là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tới.

Nguyên Phương
Top