Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 25/01/2018 - 09:34
Công ty Thuốc lá Bắc Sơn - 50 năm vững bước dựng xây và phát triển
Công ty Thuốc lá Bắc Sơn- tiền thân là Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn được thành lập ngày 15-2-1968 từ bộ phận T2 của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long (nay là Công ty Thuốc lá Thăng Long). Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn luôn phát triển không ngừng và vững bước trên chặng đường phía trước. Thành quả ấy là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, miệt mài lao động, ý chí phấn đấu tự lực, tự cường của các thế hệ CBCNV - NLĐ Công ty.

Cuối năm 1966, cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Thủ đô Hà Nội trở thành trọng điểm bắn phá của giặc Mỹ. Để bảo toàn lực lượng lao động và các phương tiện máy móc kỹ thuật đảm bảo cho sản xuất liên tục trong hoàn cảnh chiến tranh, Nhà máy Thuốc lá Thăng Long thực hiện phương án sơ tán khỏi Hà Nội. Một bộ phận của Nhà máy (T2) được di chuyển lên Lạng Sơn xây dựng nhà xưởng và tổ chức sản xuất. Đến ngày 15-2-1968, Bộ Công nghiệp nhẹ ra Quyết định số 113 thành lập Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn trên cơ sở bộ phận T2. Dù gặp rất nhiều khó khăn của thời chiến song Nhà máy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến ngày 27-12-1969, Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành quyết định số 700 phê duyệt cho Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn chuyển về Hà Bắc và đến đầu năm 1971, chính thức hoàn thành việc chuyển Nhà máy về phường Đáp Cầu, thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh). Tuy phải sản xuất trong điều kiện chiến tranh tàn phá, vừa sơ tán, vừa sản xuất, điều kiện cơ sở vật chất đơn sơ, nghèo nàn, thiết bị cũ kỹ, song với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để sản xuất và xây dựng CNXH”, hàng trăm CBCNV-NLĐ Nhà máy vẫn bất chấp mọi khó khăn, lặng lẽ, miệt mài sản xuất, lao động và chiến đấu, đóng góp cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khi Tổ quốc thống nhất, những đòi hỏi thực tế về nhu cầu của cuộc sống và xu thế thời đại đã chuyển mình, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước bước vào hội nhập quốc tế, được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, Nhà máy tập trung xây dựng nhà xưởng, thay đổi thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong sản xuất kinh doanh... tạo động lực, đột phá tăng trưởng và phát triển đi lên, đem lại những thành công vượt bậc trong sản xuất kinh doanh.

Đến năm 2005, Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt, cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty về định hướng phát triển sản phẩm, khoa học kỹ thuật, nguồn vốn và chia sẻ thị trường, phân bổ lại chỉ tiêu... Cùng với đó, Ban lãnh đạo Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm sắp xếp, cơ cấu lại sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008; nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng tiêu thụ ở thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường hợp tác, liên doanh với nước ngoài; chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật; nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động… Nhờ những định hướng đúng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư hợp lý, đãi ngộ nhân tài và sử dụng vốn hiệu quả, nên Công ty đã có bước phát triển mới, các chỉ tiêu Tổng công ty giao luôn đảm bảo mức tăng trưởng khá, nộp ngân sách Nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước.

Thực hiện Đề án tái cấu trúc của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, kể từ năm 2015 Công ty trở thành công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long. Được sự hỗ trợ tích cực từ Công ty mẹ, với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Công ty đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước đều tăng trưởng. Năm 2016, doanh thu đạt hơn 455 tỷ đồng, nộp ngân sách 307,5 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động ổn định, từng bước được cải thiện theo từng năm, đến năm 2016 đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng, sau 5 năm tăng bình quân hơn 18% năm. Bên cạnh việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Công ty còn đặc biệt chú trọng quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và hằng năm ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho công tác từ thiện, nhân đạo do địa phương phát động.

Với những thành tích và đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước qua nửa thế kỷ, Công ty đã được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Những thành tựu đó là sự kết tinh, kế thừa và phát huy truyền thống vượt khó vươn lên của các thế hệ lãnh đạo, CBCNV-NLĐ Công ty. Họ đã để lại cho thế hệ trẻ Công ty hôm nay những ý chí và nghị lực phi thường, với tinh thần làm việc quên mình, là những tấm gương sáng, tô thắm cho truyền thống lịch sử vẻ vang của Công ty. Đó chính là nhân tố, là nền tảng vững chắc để Công ty Thuốc lá Bắc Sơn tiếp tục kế thừa và phát huy, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, khẳng định vai trò, vị trí trên thương trường và đóng góp cho sự nghiệp CNH, HĐH của quê hương, đất nước. 

Nguyễn Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty
Top