Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 24/01/2018 - 16:40
Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023
Trong 2 ngày 23 và 24-1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trọng thể diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có bà Trần Thị Bích Hằng, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 105 đại biểu đại diện cho hơn 4.700 công đoàn viên toàn ngành.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chúc mừng Đại hội.

 

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”,  Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVIII tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn ngành Y tế chỉ đạo trực tiếp 40 công đoàn cơ sở với tổng số cán bộ công nhân viên chức, người lao động toàn ngành là 4.727, trong đó nữ chiếm 65%. Nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ công nhân viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn ngành Y tế thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành. Mạng lưới Y tế ngày càng được củng cố và phát triển, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi. Hệ thống khám, chữa bệnh được đầu tư nâng cấp, việc cung cấp các dịch vụ y tế ngày càng được mở rộng đa dạng, nhiều công nghệ cao được nghiên cứu và áp dụng trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong tình hình mới.

Bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa, Công đoàn ngành Y tế Bắc Ninh đã thực sự là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Công đoàn ngành cũng như các công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động được Công đoàn ngành Y tế và các công đoàn cơ sở phát động và triển khai phù hợp với đặc thù từng đơn vị…

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Y tế Bắc Ninh phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh, chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; lấy lợi ích làm tâm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động, động viên công nhân viên, người lao động hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong ngành, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khóa mới gồm 15 ủy viên và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: Việt Hoa
Top