Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 24/01/2018 - 16:35
22 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”
Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh vừa có văn bản số 06 thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần II năm 2018.
Nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Thiệp (thứ ba từ trái qua) CLB Ca trù Thanh Tương được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

 

Theo kết quả xét chọn của Hội đồng chuyên môn, có 22/23 hồ sơ cá nhân đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu hiệu “Nghệ nhân nhân dân”  và “Nghệ nhân ưu tú”  trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Trong số 22 hồ sơ có:  4 hồ sơ Nghệ nhân nhân dân (3 hồ sơ thuộc loại hình Dân ca Quan họ, 1 hồ sơ thuộc loại hình ca trù); 18 hồ sơ nghệ nhân ưu tú (15 hồ sơ thuộc loại hình Dân ca Quan họ, 1 hồ sơ thuộc loại hình Tuồng, 1 hồ sơ thuộc loại hình múa rối nước, 1 hồ sơ thuộc loại hình hát Trống quân).

Các nghệ nhân được xét tặng danh hiệu đều là những người có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định; tâm huyết, tận tụy với nghề, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc; có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.

Nguyễn Hoa
Top