Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 23/01/2018 - 10:05
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tư pháp
Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017” do Bộ Tư pháp phát động.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong quản lý LLTP, quyết tâm chấm dứt tình trạng chậm trả kết quả, cắt giảm thời gian thực hiện cấp Phiếu LLTP, hướng đến sự phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Để thực hiện hiệu quả, Sở Tư pháp triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến. Năm 2017, Sở phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel Chi nhánh Bắc Ninh ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính trong việc tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu LLTP và tăng cường phối hợp chặt chẽ về các dịch vụ như: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và thu hộ các loại lệ phí tại các bưu cục, điểm giao dịch của Viettel và tại địa chỉ của cá nhân có nhu cầu; chuyển phát kết quả hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp đến địa chỉ của người đề nghị; tư vấn, hướng dẫn, đặt lịch hẹn giúp khách hàng và tiếp nhận các nhu cầu của khách hàng trong hoạt động cấp phiếu LLTP, chủ động giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân, tránh trả kết quả quá thời hạn đã cam kết hoặc thất lạc Phiếu LLTP, hồ sơ của công dân.

 

 

Cán bộ Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ Lý lịch tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Từ việc triển khai Đề án thành công, năm 2017, Sở Tư pháp cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, giải quyết hồ sơ cấp Phiếu LLTP trực tuyến qua các khâu như tiếp nhận, xử lý, trao đổi và xác minh. Qua đó, đã cấp hơn 4 nghìn Phiếu LLTP cho công dân và cơ quan tố tụng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết công việc từ 14 ngày xuống còn 7 ngày, tỷ lệ đạt 100% về quy định, thời gian của trình tự thủ tục pháp luật.

Anh Đỗ Văn Hiển, 45 tuổi, xã Đào Viên (Quế Võ) cho biết: Với việc cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến này, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chúng tôi, thay vì phải đến Sở Tư pháp để nộp như trước đây thì nay chỉ cần đăng ký trên trang trực tuyến. Tôi rất hài lòng về dịch vụ này vì đã tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại và phí hợp lý.

Đồng chí Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Để đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Tư pháp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan trên các lĩnh vực: Quản lý hệ thống hồ sơ công việc, hòm thư công vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính như cấp Phiếu LLTP, đăng ký hộ tịch... Đến nay, toàn ngành Tư pháp cung cấp 183 dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ. Đưa 100% thủ tục hành chính áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện làm thủ tục hành chính. Việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật của trang hoặc mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của địa phương được thực hiện thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Bài, ảnh: Ngô Thành
Top