Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 23/01/2018 - 09:43
Bài 5 (tiếp theo): Thuốc lá Bắc Sơn - 20 năm cất cánh cùng tỉnh Bắc Ninh và ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá (1997 - 2017)
Xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh toàn diện

Những năm đầu tái lập tỉnh, Đảng bộ Thuốc lá Bắc Sơn trực thuộc Thị ủy Bắc Ninh (sau là Thành ủy Bắc Ninh), rồi chuyển sang sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Đến Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Công ty có 91 đảng viên, sinh hoạt ở 10 Chi bộ. Tháng 5/2012, Đảng bộ được Ban Tổ chức TW, Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW, Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định điều chuyển từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh về sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Hiện, Đảng bộ Công ty có 6 chi bộ trực thuộc, tổng số 85 đảng viên, chiếm tỷ lệ trên 24% trong tổng số CNVCLĐ; Ban Thường vụ 3 đồng chí, Ban chấp hành Đảng bộ 9 đồng chí.

Trong suốt 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty luôn phát huy truyền thống, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện Công ty vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng và phát triển đơn vị lớn mạnh. Nhiều năm liên tục Đảng bộ Công ty được công nhận tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, được Đảng cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

Với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy Công ty đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện bằng việc đề ra và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết sát và phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong đó chú trọng đến các giải pháp nâng cao năng lực điều hành của bộ máy cán bộ quản lý, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 

 

 

Đảng ủy đã quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế đất nước và ngành thuốc lá từng giai đoạn, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Từ đó, xây dựng Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nổi bật như trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết tăng cường ổn định chất lượng, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến  đổi mới quy cách, mẫu mã phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, tăng hiệu quả SXKD, giao cho Chi bộ Kỹ thuật - KCS thực hiện; Nghị quyết về mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nội tiêu, coi công tác tiêu thụ là nhiệm vụ hàng đầu để quyết định phương án sản xuất kinh doanh giao Chi bộ Tiêu thụ - Thị trường thực hiện. Hay các Nghị quyết về chỉ đạo Công ty tổ chức sắp xếp lại hệ thống kênh phân phối sản phẩm; Giữ vững và phát triển sản phẩm AROMA, xây dựng hình ảnh, nhãn hiệu AROMA từng bước đi sâu, rộng vào thị trường trên khắp các tỉnh thành trong nước; Tích cực hội nhập tìm kiếm đối tác khai thác mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo việc làm cho người lao động...

Đảng ủy cũng chú trọng chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức quản lý sản xuất, thực hiện tái cơ cấu thông qua việc việc sáp nhập một số chi bộ để phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc và các đơn vị đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý tài chính, tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường... và nhất là không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCNVCLĐ.

Dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Công ty đã tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm; xây dựng văn hoá doanh nghiệp... nhằm quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò trong việc vận động rộng khắp các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, CNV, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, vì cộng đồng... được cấp trên đánh giá cao và tạo sự đoàn kết gắn bó, chung sức đồng lòng của cả Công ty.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong các mặt công tác phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể luôn sát, trúng và đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị đã tạo động lực, đòn bẩy và sự thống nhất trong nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, đảng viên CNV trong Công ty  với quyết tâm nỗ lực phấn đấu, xây dựng và phát triển Công ty lớn mạnh.

 

 

 

Trong nhiều năm, Công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, có sự tăng trưởng rõ rệt các về các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập. Tính chung nhiệm kỳ 2010-2015, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu đạt 5,78%/năm; nộp ngân sách tăng 3,5%/năm; lợi nhuận tăng 14,7%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 7,4%/năm...

Đặc biệt, nhiều năm liên tục Đảng bộ Công ty đạt TSVM và TSVM tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên liên tục được công nhận vững mạnh xuất sắc, được cấp trên khen thưởng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã có 14 đồng chí được kết nạp Đảng, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra; chuyển đảng chính thức 11 đồng chí và 19 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Hằng năm qua tổng kết các phong trào thi đua đã có trên 90% cán bộ CNV đạt danh hiệu lao động giỏi, tỷ lệ chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt trên 5%... Trong đó có rất nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng và nhân rộng. Riêng qua tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty đã được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW tặng Bằng khen cùng 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến... Đây là là nhân tố, là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tới.

Năm 2018 này là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ CNV Công ty thuốc lá Bắc Sơn, bởi là năm đánh dấu chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành của Thuốc lá Bắc Sơn. Các thế hệ cán bộ, CNV Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn trước đây và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn ngày nay luôn tự hào, phấn khởi trước những thành quả đạt được trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển của đơn vị trong 50 năm qua, đã đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Trong giai đoạn tới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều cam kết quốc tế và khu vực được thực thi, ngành thuốc lá phải đối mặt với khả năng cạnh tranh của thuốc lá nhập khẩu. Thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, phí đóng góp cho Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá cũng tăng lên, cùng với đó lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 75% từ ngày 01/01/2019, chi phí gia tăng đẩy giá bán sản phẩm thuốc lá điếu điều chỉnh tăng lên đã ảnh hưởng đến sức mua của người dân và gián tiếp làm gia tăng tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu. Nhà nước tiếp tục chủ trương tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh thuốc lá, việc tuyên truyền tác hại của thuốc lá, cùng với các quy định về kiểm soát chặt chẽ theo hướng hạn chế sử dụng thuốc lá. Trong khi đó, cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế diễn ra ngày càng khốc liệt, thuốc lá nhập lậu, gian lận thương mại có chiều hướng phức tạp, gia tăng khó kiểm soát...

Đây là những yếu tố trực tiếp tác động đến ngành thuốc lá nói chung và Thuốc lá Bắc Sơn nói riêng, đặt ra cho Công ty rất nhiều khó khăn, thử thách.  Tuy nhiên, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành và đơn vị, tập thể cán bộ CNV Công ty Thuốc lá Bắc Sơn hôm nay đang không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Công ty vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín, vị thế trên thị trường trong và ngoài nước, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả cho công cuộc phát triển quê hương, đất nước giàu đẹp văn minh./.

L.T (gt)
Top