Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 23/01/2018 - 09:41
Bài 5 (tiếp theo): Thuốc lá Bắc Sơn - 20 năm cất cánh cùng tỉnh Bắc Ninh và ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá (1997 - 2017)
Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Trong giai đoạn 20 năm gần đây, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Thuốc lá Bắc Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Công ty đã duy trì được chất lượng sản phẩm, giữ vững thị trường cũng như tích cực tham gia xuất khẩu thuốc lá.

Năm 1999, sản lượng thuốc lá các loại của Công ty đạt 31 triệu bao, trong đó chỉ có 7 triệu bao thuốc lá nội, sản lượng thuốc lá Vinataba đạt gấp trên 3 lần thuốc lá nội. Như vậy, Công ty phụ thuộc rất nhiều vào việc sản xuất sản phẩm Vinataba. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV và được sự giúp đỡ của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty đã vượt qua khó khăn. Năm 2003, sản lượng thuốc lá nội của Công ty đạt 41 triệu bao, tăng gấp 6 lần năm 1999 và cao hơn sản phẩm Vinataba. Hơn nữa, nhờ công tác chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, mặt hàng có giá bán 3.000 đồng/bao chiếm tỷ trọng khá cao trong sản lượng thuốc nội đã đánh dấu bước đi lên của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn mở rộng được thị trường xuất khẩu và nhờ đó, việc hạch toán kinh tế đã có đà thuận lợi.

Năm 2003, Công ty Thuốc là Bắc Sơn đạt sản lượng 70,9 triệu bao thuốc lá, xuất khẩu 2,55 triệu bao thuốc lá, đạt doanh thu hơn 278 tỷ đồng, nộp ngân sách 102 tỷ đồng. Đây là một năm sản xuất kinh doanh khá của Công ty, tạo đà phát triển cho những năm sau. Năm 2004 tiếp tục là một năm thành công của Công ty với các chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1990 với sản lượng hơn 77,7 triệu bao, trong đó xuất khẩu 6,32 triệu bao; đạt doanh thu gần 290 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 120 tỷ đồng. Tất cả những chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đề ra. Một trong những nguyên nhân của thành công nay là Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các công đoạn của sản xuất (nguyên liệu, phối chế, lên men, tạo độ thông khí ổn định cho điếu thuốc), đặc biệt là đã duy trì giữ vững và phát triển chất lượng sản phẩm và các mác thuốc trung cấp như: Win bao 20 điếu, Win bao 10 điếu, AromA bao giấy nhôm. Đồng thời Công ty đã tích cực chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển sản phẩm đầu lọc có giá trị kinh tế cao. Có thể  đánh giá thành công trong sản xuất kinh doanh năm 2004 của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn được bắt nguồn từ công tác chuyển đổi cơ cấu sản phẩm mạnh mẽ từ thấp lên trung cao cấp cùng với việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, sản phẩm ngày càng có uy tín người tiêu dùng như sản phẩm thuốc lá AromA. Trong năm, Công ty tiêu thụ 77,7 triệu bao thuốc lá, trong đó sản phẩm có giá thấp hơn 2.000 đồng chiếm 22% (trong số này, xuất khẩu 6,32 triệu bao); sản phẩm có giá lớn hơn 2.000 đồng chiếm 78%. Đây là cơ cấu sản phẩm mà những năm trước Công ty không thể đạt được. Như vậy, công tác chuyển đổi cơ cấu sản phẩm là hướng phát triển đúng đắn trong sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn. Điều này vừa phù hợp với chủ trương của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam vừa đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh và tích cực xuất khẩu thuốc lá.

 

 

 

Năm 2005 và 2006, Công ty thuốc lá Bắc Sơn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh trên thị trường quốc tế và trong nước có những ảnh hưởng lớn từ giá dầu, vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao, tình hình thời tiết và diễn biến bệnh tật không thuận lợi. Trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, hàng rào thuế quan dần bị dỡ bỏ, Hiệp định khung về kiểm soát thuốc lá bắt đầu có hiệu lực, Thông tư 19 của Bộ Thương mại về cấm quảng cáo thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, cấm hút thuốc ở nơi công cộng… đã làm cho việc tiếp cận với người tiêu dùng bị hạn chế, do đó việc tiêu thụ sản phẩm cũng bị hạn chế nhiều. Mặc dù một số chỉ số so với năm 2004 có giảm chút ít nhưng Công ty  vẫn đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch trong năm, sản xuất có lãi. Năm 2005 Công ty sản xuất được 70,6 triệu bao thuốc lá (bằng 100,8% KH). Doanh thu 281,3 tỷ đồng (bằng 100,1% KH); nộp ngân sách 110,23 tỷ đồng (bằng 100,2% KH). Năm 2006, Công ty đã sản xuất đạt hơn 67 triệu bao thuốc lá, doanh thu hơn 295 tỷ đồng, nộp ngân sách 120,25 tỷ đồng…

Sản xuất kinh doanh thuận lợi đã tạo cho người lao động một cuộc sống ngày càng được cải thiện. Năm 2004, thu nhập bình quân đạt hơn 2,4 triệu đồng/người/tháng; năm 2005 con số này là 3,25 triệu đồng. Đây là sự động viên và khích lệ cán bộ CNV Nhà máy hăng say lao động sản xuất và cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả cao.

Kết quả một số chỉ tiêu kế hoạch

(từ năm 2000 - 2007)

Năm

Sản lượng

(triệu bao)

Doanh thu

(tỷ đồng)

Nộp ngân sách

(tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

2000

41,2

183,1

68,5

2,55

2001

50

218

77,4

4,9

2002

59,4

243,1

96,6

5

2003

70,8

278

102

6,1

2004

77,7

289,5

120,1

7,2

2005

70,6

281,3

110,2

7,25

2006

67,3

295

120,25

6,77

2007

77,9

350

132,2

7,85

 

Năm 2007, công tác sản xuất kinh doanh của Thuốc lá Bắc Sơn gặp nhiều khó khăn: Cuộc vận động không hút thuốc lá của Nhà nước đã có những tác dụng nhất định đối với người tiêu dùng. Sự biến động của tỷ giá một số ngoại tệ như USD, đồng EURO, giá vàng… tác động đến giá nguyên vật liệu đầu vào khiến giá thành sản phẩm tăng lên. Giá bán thuốc lá bao khó tăng trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức 55%. Một khó khăn khác là dây chuyền cuốn điếu, đóng bao MARK9-FOCKE của Công ty phải điều chỉnh dự án tăng do đồng EURO tăng giá, khi đưa vào khấu hao và lãi vay ngân hàng tăng thêm 5-6 tỷ đồng/năm…

 

 

 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đã đặt ra mục tiêu phấn đấu ở mức cao nhất. Kết quả là trong năm 2007 tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt cao: Sản lượng đạt 77,9 triệu bao thuốc lá (bằng 115% so với năm 2006); doanh thu 350 tỷ đồng, nộp ngân sách 132,2 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 7,85 tỷ đồng và thu nhập bình quân của người lao động đạt 3,8 triệu đồng/tháng (năm 2006 là 3,4 triệu đồng). Điều đặc biệt là, năm 2007 Công ty xuất khẩu được 1.124.000 bao thuốc lá sử dụng nguyên liệu trong nước sang thị trường Hoa Kỳ. Tuy số lượng xuất khẩu không cao nhưng giá trị xuất khẩu trên đơn vị sản phẩm cao gấp 2 lần so với năm trước và là sản phẩm mang nhãn hiệu của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn.

Với tiền đề đó, bước năm 2008 và năm 2009, Thuốc lá Bắc Sơn vẫn tiếp tục duy trì năng lực sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm với sự tăng trưởng đều đặn. Đến năm 2009 sản lượng tiêu thụ đã đạt 84,1 triệu bao, vượt 5% kế hoạch, bằng 107% so thực hiện năm 2008. Trong đó, Vinataba tiêu thụ 44,2 triệu bao, đạt 104% kế hoạch và bằng 104% so với năm 2008; Sản phẩm của công ty + xuất khẩu: 39,9 triệu bao, đạt 106% kế hoạch và bằng 111% so với năm 2008 ( xuất khẩu: 1,267 triệu bao, bằng 109% so với năm 2008); Riêng sản lượng AROMA tiêu thụ 31,1 triệu bao, bằng 110% so với năm 2008.

Trong giai đoạn 2010 - 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của Thuốc lá Bắc Sơn gặp rất nhiều khó khăn do các sản phẩm của công ty gặp phải sự cạnh tranh mạnh từ các sản phẩm của các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty nên tình hình tiêu thụ rất khó khăn. Tuy vậy với sự chỉ đạo linh hoạt và quyết liệt của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Công ty và nhất là sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty nên Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao: Năm 2010 sản lượng tiêu thụ đạt 70,5 triệu bao, bằng 100,7% kế hoạch; Năm 2011 sản lượng tiêu thụ đạt 63,3 triệu bao; Năm 2012 sản lượng tiêu thụ đạt 69,03 triệu bao; Năm 2013 sản lượng tiêu thụ đạt 72,25 triệu bao và năm 2014 sản lượng tiêu thụ đạt 83,05 triệu bao.

Trước những khó khăn chung của thị trường, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Từ tháng 9/2011 Công ty tổ chức sản xuất 3 ca liên tục để tận dụng năng lực máy móc thiết bị, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của công ty đồng thời gia công sản phẩm xuất khẩu cho Công ty Thuốc lá Thăng Long (năm 2011 sản lượng gia công thuốc xuất khẩu đạt 24,76 triệu bao).  Đặc biệt, trong khó khăn chung của ngành, thị trường nội tiêu tuy có cố gắng xong vẫn giảm 11% so với năm 2013. Thị trường xuất khẩu theo định hướng của lãnh đạo Công ty đa dạng hóa đối tác, đa dạng hóa vùng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm có tăng trưởng vượt bậc, góp phần vào tăng trưởng và phát triển của Công ty.

Năm 2015, mặc dù tình hình tiêu thụ Vinataba khó khăn nhưng Tổng công ty vẫn giao thêm 1 triệu bao Vinataba cho Công ty, đồng thời hỗ trợ kinh phí phát triển sản phẩm AROMA. Công ty Thuốc lá Thăng Long tạo điều kiện giúp đỡ gia công 10,78 triệu bao, giải quyết thêm việc làm cho người lao động. Công ty đã triển khai sản xuất 3 ca liên tục, tháng 12/2015 triển khai 2 ca mỗi ca 12 giờ tại Phân xưởng Cuốn điếu - Đóng bao, tận dụng năng lực máy móc thiết bị... nên tình hình sản xuất kinh doanh tăng trưởng đột phá với lượng sản xuất đạt 96 triệu bao thuốc các loại, bằng 112,8% so với 2014; Sản lượng tiêu thụ đạt 83,05 triệu bao, đạt 109,3% kế hoạch và tăng 8,2% so với năm 2014. Trong đó: Vinataba tiêu thụ 37 triệu bao, đạt 102,8% kế hoạch và tăng 2,8%; Sản phẩm của công ty tiêu thụ 46,05 triệu bao, đạt 115,1% kế hoạch và tăng 13% (Nội tiêu:17,84 triệu bao; Xuất khẩu 28,21 triệu bao, tăng 33% so với năm 2014).

Năm 2016, tuy khó khăn trong tiêu thụ song Tổng Công ty vẫn giao đủ sản lượng Vinataba cho Công ty theo kế hoạch đồng thời hỗ trợ kinh phí phát triển sản phẩm AROMA. Công ty Thuốc lá Thăng Long điều chuyển 2,5 triệu bao Vinataba kế hoạch năm 2016 của Công ty Thuốc lá Thăng Long cho Công ty Thuốc lá Bắc Sơn và gia công 33,94 triệu bao thuốc tại Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, đồng thời tăng đơn giá gia công thuốc lá bao từ 191 đồng/bao lên 250 đồng/bao từ ngày 01/7/2016 đã góp phần tăng sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và giải quyết thêm việc làm cho người lao động của Công ty. Đến hết năm 2016, sản lượng sản xuất đạt 110,41 triệu bao thuốc các loại, bằng 115% so với 2015; Sản lượng tiêu thụ đạt 77,19 triệu bao. Trong đó: Vinataba tiêu thụ 38,5 triệu bao; Sản phẩm của công ty tiêu thụ 38,69 triệu bao (Nội tiêu: 16,25 triệu bao; Xuất khẩu 22,44 triệu bao).

 

Còn nữa

L.T (gt)
Top