Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 22/01/2018 - 16:01
Nỗ lực về đích nông thôn mới của một xã nghèo
Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, xã Song Giang (huyện Gia Bình) đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành hai tiêu chí còn lại.
100% đường giao thông trục xã của xã Song Giang (huyện Gia Bình) đã được bê tông hóa.

 

Ông Nguyễn Bá Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Song Giang cho biết: Là xã thuần nông, điều kiện kinh tế ở Song Giang còn nhiều khó khăn. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ đạt gần một nửa số tiêu chí. Nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Đảng ủy, chính quyền xã đề ra mục tiêu cụ thể để thực hiện đó là “mỗi năm đạt một tiêu chí”. Theo đó,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM thông qua các hội nghị, các buổi họp dân; các ngành, đoàn thể lồng ghép với các lớp tập huấn tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên; phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát… giúp cán bộ và nhân dân nắm bắt và hiểu đúng được chủ trương, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, vai trò chủ thể; chung tay, góp sức đóng góp tiền của, ngày công, đất đai cho xây dựng NTM…

 Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, Song Giang  đã huy động được hơn 56 tỷ đồng  ngân sách từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã và nhân dân; vận động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông trục xã, trục thôn, dọn vệ sinh môi trường; bê tông hóa 100% giao thông trục xã và nhiều đường giao thông trục thôn; cứng hóa hệ thống kênh mương thủy lợi; sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hiện toàn xã có trên 97% hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định; xây mới trường mầm non và thực hiện tốt các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn y tế xã giai đoạn 2… Bên cạnh việc quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, Đảng ủy, UBND xã quan tâm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân bằng nhiều hình thức như: khuyến khích nhân dân áp dụng KHKT, chuyển dịch cơ cấu cây trồng tăng năng suất lúa và hoa màu; ổn định và phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông theo kỹ thuật công nghiệp; phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại như mây tre đan, nghề may…

 Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, từ một xã nghèo, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đến nay Song Giang đạt 17/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao: thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 41 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%. Đây là cơ sở để nhân dân tham gia đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng các tiêu chí NTM.

Tuy nhiên, hiện xã còn 2 tiêu chí chưa đạt đó là: giao thông  và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Xã còn  hơn 10km giao thông thôn Chi Nhị và liên thôn Lập Ái- Từ Ái chưa được bê tông hóa; hai thôn Ích Phú và Chi Nhị chưa có nhà văn hóa, nhiều hạng mục công trình cần được sửa chữa, nâng cấp. Để về đích NTM theo đúng lộ trình đề ra, Đảng ủy và chính quyền xã đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM để có biện pháp thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí NTM, ngoài việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, chính quyền xã chủ trương  làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn chung sức đóng góp thực hiện các tiêu chí NTM;  đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến cơ sở; nâng cao vai trò của chính quyền các cấp nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM, để nội dung xây dựng NTM trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính quyền xã cần  tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, tỉnh, huyện theo các chương trình chính sách, cơ chế xã xây dựng NTM, tăng cường nguồn thu ngân sách xã, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn kinh phí từ quỹ đất trên địa bàn đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ông Nguyễn Bá Thái, Phó Chủ tịch UBND xã  Song Giang  tin tưởng rằng: “Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và huyện cùng sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thì việc hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2018 là hoàn toàn có cơ sở”.

Nguyễn Hoa
Top