Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 22/01/2018 - 10:33
Làm theo Bác ở Đảng bộ Bình Định
Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Bình Định (Lương Tài) triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, Đảng bộ Bình Định luôn coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thôn. Năm 2017, xã cắt dán 25 lượt băng vượt đường, kẻ vẽ 15 lượt pano khẩu hiệu trực quan trên các tuyến đường trung tâm xã, thôn. Đài truyền thanh xã, thôn phát 123 lượt tin, bài về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã chú trọng cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác; Đảng ủy chỉ đạo các Ban chi ủy quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh.

Đơn cử như: năm 2017 Đảng ủy xã xác định giải quyết một số việc nổi cộm liên quan đến đất đai và quản lý đất đai như: Dự án mở rộng, nâng cấp trục đường Tỉnh lộ 281 qua thôn Cổ Lãm, có 68 hộ gia đình nằm trong diện phải giải tỏa, cơ bản các hộ đều chấp hành tốt; tuy nhiên còn 6 hộ gia đình có đơn vượt cấp đề nghị các cấp hỗ trợ kinh phí trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc hành lang an toàn giao thông. Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với UBND xã và thôn Cổ Lãm tập trung tuyên truyền giải thích, vận động nhân dân tự giác chấp hành tháo dỡ vật cản, đảm bảo cho thi công; đến tháng 11-2017 các hộ đã chấp hành việc giải tỏa, không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 9/9 chi ủy, chi bộ tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 100% chi bộ và 185 đảng viên đăng ký, làm theo tấm gương của Bác; 100% cán bộ chủ chốt đăng ký tham gia. BTV Đảng ủy xây dựng chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Hàng tháng các chi bộ đều đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt; tập trung vào chuyên đề nêu gương vai trò tiền phong gương mẫu trong chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, nghiêm túc thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ Bình Định tổ chức tốt việc học tập theo chuyên đề từng năm theo hướng hiệu quả, thiết thực; tỷ lệ tham gia các đợt học tập đạt gần 75%. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Bình Định cũng gặp nhiều khó khăn và hạn chế như: số đảng viên trẻ đi lao động ở các công ty, đi làm ăn trong và ngoài tỉnh nhiều nên tỷ lệ đảng viên tham gia học tập còn thấp; việc triển khai đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác còn chậm, hướng dẫn chi tiết cụ thể chưa được kịp thời. Việc thực hiện Chỉ thị ở một số chi bộ chưa được cụ thể đến từng đảng viên, chưa coi trọng trong việc đảng viên đăng ký học tập làm theo Bác…

Để việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt kết quả cao, năm 2018, Đảng bộ Bình Định xác định tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, công chức, viên chức và thế hệ trẻ. Gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị; đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội. Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, học tập Chuyên đề năm 2018 với các chi bộ đảng.

Phượng Duyên (Đài Lương Tài)
Top