Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 22/01/2018 - 10:21
Bài 5 (tiếp theo): Thuốc lá Bắc Sơn - 20 năm cất cánh cùng tỉnh Bắc Ninh và ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá (1997 - 2017)
Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Thuốc lá Bắc Sơn là một nhà máy có quá trình đầu tư chậm và chưa đồng bộ; giai đoạn đầu còn phải sản xuất thủ công và nửa cơ khí; máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu nên tình trạng thiết bị hỏng hóc, phải thay thế hoặc phải có những cải tiến để đảm bảo sản xuất. Do vậy, lãnh đạo Công ty đã luôn luôn thúc đẩy và khơi gợi tiềm năng sáng tạo ở mỗi cán bộ CNV với mục tiêu hoàn thành kế hoạch. Trong đó, tinh thần vượt khó khăn, ý thức tự lực  tự cường và phát huy sức mạnh nội tại luôn được khuyến khích. Những đề tài khoa học kỹ thuật của cán bộ CNV Công ty chủ yếu hướng vào những vấn đề mà thực tế sản xuất đang đòi hỏi.

Trong những năm qua, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn luôn khơi gợi tinh thần tự lực cánh sinh, dám nghĩ dám làm của người lao động. Phong trào tìm tòi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất diễn ra rộng khắp và đã thu được nhiều thành công từ phong trào thi đua này. Trung bình 1 năm, Công ty công nhận từ 30 đến 40 sáng kiến và số tiền làm lợi nhờ các sáng kiến này mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Tất cả các phân xưởng sản xuất cũng như các phòng ban chức năng đã nghiên cứu, cải tiến và áp dụng nhiều sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất và công tác để phục vụ sản xuất kinh doanh tốt nhất.

 

 

 

Đặc biệt, trong giai đoạn 1997 - 2017 Thuốc lá Bắc Sơn đã thực hiện nhiều đề tài khoa học kỹ thuât, nhiều công trình cải tiến, thay thế phụ tùng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như bộ phận bàn là bóng kính bao, bóng kính tút, bộ phận trích tem… và đặc biệt là công trình chế tạo 2 máy dán tem thuốc lá của Công ty là công trình thiết thực, làm lợi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng, đưa năng suất, hiệu quả lao động ngày càng cao. Người lao động đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu.

Từ năm 2000 Công ty đã chế tạo thành công 2 máy dán tem thuốc lá, đưa vào sử dụng từ 4/2000, làm lợi hàng trăm triệu đồng cho Nhà nước. Năm 2001, bộ phận bàn là bóng kính bao, bóng kính tút, bộ phận trích tem đảm bảo tính ổn định và đưa năng suất hiệu quả ngày càng cao. Năm 2003, cải tạo máy bao Đức để đóng thỏi bao, phục vụ kịp thời sản xuất thuốc lá khẩu theo quy cách của đối tác. Năm 2003 để chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 9, Công ty đã tự thiết kế, chế tạo 1 máy bóng kính bao mềm (có thể chuyển đổi đóng bóng kính bao cứng)-công trình đã được Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam làm lễ gắn biển: “Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 9”. Ngoài ra cải tạo hệ thống báo lỗi cơ học của nhãn, điếu, bạc… chuyển sang hệ báo lỗi tự động PLC của thiết bị bao cứng. Qua thực tế, máy phát huy tốt, tạo cho sản phẩm đảm bảo quy cách. Năm 2004, Công ty chế tạo thành công 1 máy đóng bóng kính tút, tháng 10/2005 đã đưa vào sản xuất, được Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh làm lễ gắn biển “Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X”... Từ nhiều năm nay, Công ty đều triển khai và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Quy trình công nghệ luôn thường xuyên được cập nhật, cải tiến và biên soạn phù hợp với thực tế của sản xuất.

Điển hình về những thành công trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Thuốc lá Bắc Sơn chính là 2 sản phẩm thuốc lá Sông Cầu, AromA. Đây là thành quả kết tinh từ sự cố gắng cao độ của đội ngũ kỹ thuật dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc với một loạt những cải tiến về công nghệ, kỹ thuật trong quy trình sản xuất. Sản phẩm Sông Cầu, AromA được tiêu thụ rộng khắp, khẳng định uy tín chất lượng với người tiêu dùng và trở thành thương hiệu của Thuốc lá Bắc Sơn, là niềm tự hào của người lao động Công ty.

 

 

 

Cùng với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào tiết kiệm nguyên liệu, phụ liệu trong Công ty cũng thu hút cán bộ, CNV tích cực tham gia hưởng ứng. Một trong những thành công đáng kể nhất của phong trào thi đua tiết kiệm là công tác tiết kiệm sợi cuộng thuốc lá. Trước đây, trong sản xuất, mỗi năm hàng chục tấn cuộng thuốc lá bị loại bỏ vì không sử dụng được. Nay, loại cuộng nguyên liệu này đã được tổ chức thu gom rồi đưa vào gia công, phối chế đảm bảo chất lượng, tăng thêm độ thoáng của điếu thuốc. Việc làm này hàng năm đã thu được 500 - 600 triệu đồng. Trong nhiều năm qua, phong trào “Tiết kiệm 10 đồng vàng trên một bao thuốc” được quán triệt sâu sắc và rộng khắp tới từng CBCNV, tới các phòng ban, phân xưởng, quản lý chặt chẽ định mức vật tư nhằm giảm tối đa các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết kiệm sử dụng điện vv… chủ động dự đoán tình hình các loại vật tư tăng giá, có kế hoạch khai thác tìm mua hàng với giá thấp. Chính từ phong trào này,  Công ty đã triển khai thực hiện tốt phương án tiết giảm 5% - 10% chi phí quản lý, thực hành tiết kiệm vật tư nguyên liệu trong quá trình sản xuất, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và đã tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm.

Phát huy sức sáng tạo và tìm tòi của CNVC-LĐ có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá, khắc phục khó khăn với mục tiêu:Năng suất-Chất lượng- Hiệu quả, Công ty đã thường xuyên quan tâm thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từ bồi dưỡng, xây dựng nhân tố điển hình, khuyến khích các đề tài kỹ thuật, đến cải tiến các phụ tùng chi tiết thiết bị, phục vụ kịp thời sản xuất. Chỉ tính từ 2007 đến nay, bình quân mỗi năm Công ty đều có từ 30-40  sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất được Công ty xét thưởng.

Riêng 2 năm 2015 và 2016, Công ty được Hội đồng thi đua Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam khen thưởng thành tích đơn vị có nhiều sáng kiến.

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật giai đoạn 2012 - 2016

Nội dung

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

1. Sáng kiến

 

 

 

 

 

- Số lượng

30

34

37

41

30

- Giá trị làm lợi (triệu đồng)

500

550

800

850

900

- Tiền thưởng (triệu đồng)

55

45

102

100

100

2. Phong trào tiết kiệm “10 đồng vàng/1 đơn vị sản phẩm” (tỷ đồng)

0,8

0,9

1,1

1,2

1,2

 

Còn nữa

L.T (gt)
Top