Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 22/01/2018 - 10:00
Đánh giá, phân loại về ATTP tại 184 cơ sở
Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thanh, kiểm tra 508 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp, phát hiện 14 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với tổng số tiền 56,1 triệu đồng. Phối hợp với các ngành Công thương, Y tế, Công an kiểm tra 46 cơ sở, lập biên bản vi phạm, bàn giao xử lý vi phạm với số tiền gần 30 triệu đồng.

 

Sản xuất rau công nghệ cao tại HTX dịch vụ nông nghiệp Đình Bảng, Từ Sơn được chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Ngành lấy 101 mẫu sản phẩm nông lâm, thủy, sản (trong đó, có 42 mẫu rau củ quả, 27 mẫu thịt và sản phẩm từ thịt và 32 mẫu thủy sản) kiểm tra đánh giá chất lượng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tổ chức đánh giá phân loại về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 184 cơ sở. Tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm cho 7.000 lượt người…

Huyền Thương
Top