Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 19/01/2018 - 16:39
Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế triển khai công tác năm 2018
Ngày 19-1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2018 và Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới hơn 700 điểm cầu trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo (ảnh).
 
Năm 2017, ngành Y tế nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu lấy người bệnh là trung tâm phục vụ đạt được những kết quả quan trọng. Hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu Quốc hội giao là chỉ tiêu số giường bệnh trên 10.000 dân (giao 25,5, đạt 25,7) và chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT (giao 82,2%, đạt 86,4%). Đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Năm qua, ngành Y tế đã đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng số đơn vị tự chủ tài chính, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng tỷ lệ BHYT lên 86,4%. Đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế làm nhiệm vụ y tế dự phòng không có giường bệnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng đã được ứng dụng thành công trong lĩnh vực ghép tạng; thực hiện lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại trạm y tế xã và triển khai đề án tăng cường y tế cơ sở; hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia được đưa vào sử dụng; đấu thầu thuốc tập trung Quốc gia giúp giảm chi phí thuốc, tiết kiệm ngân sách; Việt Nam tự chủ sản xuất vắc xin sởi – Rubella… Tuy nhiên, năm qua ngành Y tế cũng xảy ra nhiều sự cố y khoa, nhiều vụ hành hung, tấn công thầy thuốc khi làm nhiệm vụ.

Để tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế tuyến xã theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Bộ Y tế đã xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện với nhiều nội dung quan trọng.

Năm 2018, ngành Y tế đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu chung: Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện CNH, HĐH; nỗ lực đạt 11 chỉ tiêu cụ thể, trong đó Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao 2 chỉ tiêu: Số giường bệnh/ 10 nghìn dân là 26 và tỷ lệ dân số tham gia BHYT là 88,5%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của ngành Y tế trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị ngành cần đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh án điện tử, thể hiện rõ tính minh bạch, nâng cao chất lượng nhập liệu; tiếp tục thực hiện đấu thầu tập trung Quốc gia với mục tiêu cuối cùng là giảm được giá thuốc; xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, hướng tới không còn hiện tượng cán bộ y tế bị hành hung; cần có sự học hỏi, rút kinh nghiệm trong mô hình quản trị bệnh viện, nghiêm khắc xử lý, chấn chỉnh với những đơn vị vi phạm, có biểu hiện trục lợi tại các cơ sở y tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế tích cực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của ngành. Giao ngành sớm hoàn thiện 2 Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết 20 và 21, trình cấp có thẩm quyền ban hành; khẩn trương xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới y tế cơ sở và Đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn đến 2030. Tập trung tham mưu đề xuất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế; xây dựng báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực hiện mô hình bác sĩ gia đình nhằm rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai…

Việt Hoa
Top