Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 19/01/2018 - 16:22
Đánh giá kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm
Ngày 19- 1, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành, UBND thành phố Bắc Ninh họp đánh giá kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 331-TB/TU ngày 16 - 8 - 2016 của Thường trực Tỉnh ủy về giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm.

Sau khi có Thông báo Kết luận, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch “Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất bún tại phường Khắc Niệm”; phường Khắc Niệm triển khai tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh và thu gom rác thải trên địa bàn. Đến nay, có 148/209 hộ sản xuất bún, chăn nuôi xây dựng bể biogas, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý nước thải trước khi thoát ra môi trường. Hệ thống cống thu gom và thoát nước  được cải tạo, sửa chữa, tuy nhiên chưa đồng bộ; địa phương tiến hành nạo vét kênh tiêu 4 xã, khởi thông dòng chảy.  UBND thành phố Bắc Ninh đang lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề bún Khắc Niệm theo hình thức BT.

Thành phố Bắc Ninh kiến nghị các đơn vị tích cực phối hợp vận hành bể xử lý nước thải tại Khắc Niệm; có chế tài xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; hỗ trợ thành phố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT đối với hệ thống xử lý nước thải Khắc Niệm, chọn địa điểm xây dựng dự án và quỹ đất đối ứng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường khẳng định Thông báo Kết luận số 331 của Thường trực Tỉnh ủy  có nhiều giải pháp cho lâu dài, tuy nhiên UBND thành phố Bắc Ninh, phường Khắc Niệm chưa thực hiện được giải pháp nào; sự phối hợp giữa các sở, ngành trong việc khắc phục ô nhiễm ở Khắc Niệm còn hạn chế. Yêu cầu thành phố Bắc Ninh khẩn trương lựa chọn phương án xử lý có tính bền vững, báo cáo tỉnh trước ngày 26- 1; phường Khắc Niệm tổ chức họp các hộ dân để tuyên truyền rõ quan điểm, chủ trương ai gây ô nhiễm phải tự bỏ tiền ra khắc phục; khi tiến hành xây dựng công trình xử lý nước thải các hộ sản xuất phải dóng góp kinh phí cùng Nhà nước đầu tư và vận hành sau này. Trước mắt, các hộ dân xây dựng bể biogas, trường hợp không thực hiện sẽ đình chỉ sản xuất; phường Khắc Niệm tiến hành vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy. Giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng kiểm tra, đánh giá hiệu quả công trình cải tạo, vận hành lại hệ thống xử lý nước thải do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thiết kế; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án đầu tư hiệu quả, an toàn nguồn vốn Nhà nước, báo cáo tỉnh trước ngày 26 - 1. Trường hợp các đơn vị không thực hiện đúng tiến độ đề ra, UBND tỉnh sẽ bị phê bình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đức Anh
Top