Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 17/01/2018 - 11:01
Những tầm cao thành phố

Mảnh đất thiêng, lịch sử chọn ta là phên dậu

Trải nghìn năm dấu ấn tự hào

Ôm ấp chở che trái tim Tổ quốc

Để hôm nay xây những tầm cao.

 

Những tầm cao vươn tới cung đường

Mục Nam quan hướng lên ải bắc

Cầu Như Nguyệt như bậc thang thầm nhắc

Ông cha ta đã đứng ở nơi này.

 

Về tỉnh Đông qua sông Đuống đắm say

Nhịp cầu Hồ nhắc một thời sóng nước

Kết nối đôi bờ phía nam phía bắc

Quan họ giao duyên cho đám cưới qua cầu.

 

Lục đầu giang xưa vực thẳm sông sâu

Cầu Bình Than nối vòng tay Đông bắc

Ai đi Chí Linh, Hạ Long biển bạc

Từ Bắc Ninh kết nối Quảng Ninh .

 

Thành phố Bắc Ninh từ tầm cao mới

Quan họ Bắc Ninh đại sứ tinh thần

Diện tích nhỏ đâu phải là bé nhỏ

Những tầm cao đang lớn lên dần .

Nguyễn Đình Chế
Top