Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 17/01/2018 - 11:00
Tháng Chạp

Tháng Chạp mượn rét làm duyên

Áo đơn áo kép chợ phiên đắt hàng

Nắng trốn vào hoa cải vàng

Trẻ trâu hun chuột khói loang đồng chiều

 

Mẹ về gánh gió về theo 

Lồng khồng rơm rạ liêu xiêu dáng gầy

Cổng làng hun hút heo may

Sáng ra chạt lá tre bay ao bèo

 

Bưởi chờ Tết buộc quang treo

Một năm chớp mắt sắp vèo trôi qua

Sửa sang quét lại vôi nhà

Thắp nhang đắp mộ ông bà tổ tiên

 

Bất ngờ đông nắng bừng lên 

Lao xao bến nước rũ mền giặt chăn

Trang bùn gieo mạ trên sân

Tát ao cá quả bún cần mời nhau

 

Những mong rét mướt qua mau

Đồng quê hối hả bắt đầu vụ xuân

Cành đào hé nụ góc sân

Nhanh nhanh kẻo Tết đến gần rồi em

Tân Quảng
Top