Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 17/01/2018 - 10:59
Viếng thăm Ngã Ba Ðồng Lộc

Các chị ngày xưa hiến tuổi xuân

Hôm nay non nước đẹp muôn lần

Chúng em thành kính dâng hương chị

Tổ quốc đời đời tạc nghĩa nhân.

 

Như Nguyệt, ngày 2 tháng 12 năm 2017

       

Đặng Ngọc Thức
Top