Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 17/01/2018 - 10:58
Lời ca Quan họ

Lời ca Quan họ cất lên

Chẳng dây mà trói buộc duyên với người

Chẳng sông mà cũng đầy vơi

Chẳng thuyền mà cũng nổi trôi như thuyền

 

Lời ca Quan họ cất lên

Dùng dằng đưa tiễn nỗi niềm người đi

Nghẹn ngào trước lúc chia li

Mây trôi bèo dạt người thì đôi nơi.

 

Dọc miền ra ngõ mà chơi

Cành cây ngọn gió đẫm lời í a

Nao lòng người ở phương xa

Hẹn ngày về với quê nhà Bắc Ninh

Nguyễn Văn Vượng
Top