Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/01/2018 - 16:15
Tăng cường đầu tư lưới điện trung áp và triển khai 67 phương án sửa chữa lớn
Năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh tăng cường đầu tư lưới điện trung áp, xây dựng mới 36 km cáp ngầm; lắp mới 75,6 km và cải tạo nâng cấp 63,6 km đường dây trên không. Xây dựng bổ sung 76 trạm cắt liên lạc, xây mới 139 TBA với tổng công suất lắp đặt là 52.580 kVA, cải tạo nâng công suất 61 TBA với tổng công suất nâng thêm là 10.200kVA.
Sửa chữa TBA 110 kV Võ Cường.

 

Về lưới điện hạ áp, xây dựng mới 181,1 km đường dây 0,4 kV, cải tạo, nâng cấp 301,52 km đường dây 0,4 kV. Lắp đặt 947 bộ tụ bù hạ áp với tổng công suất là 80.740 kVA; Thay thế 318 bộ tủ cho các TBA... Mặc dù khối lượng dự án khá lớn, tiến độ gấp, trong khi khâu giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự phối hợp tốt với các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng các địa phương và sự cố gắng của Công ty nên các dự án cơ các dự án bản hoàn thành đúng tiến độ. Công ty đóng điện thành công 2 dự án 110kV là dự án “Đường dây và TBA 110kV Yên Phong 5” và dự án “Đường dây 110kV Quế Võ 4” trước thời hạn nên được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và UBND tỉnh khen thưởng.

Trong năm, Điện lực Bắc Ninh triển khai 67 phương án sửa chữa lớn. Trong đó, tự thực hiện gói thầu xây lắp 29 hạng mục (chiếm 43%), tổ chức triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công 38 hạng mục (chiếm 57%), với tổng kinh phí 49,748 tỷ đồng. Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư được chú trọng, công khai, minh bạch... hạn chế tối đa chỉ định thầu. Các đơn vị được giao, lựa chọn triển khai thi công thực hiện đúng theo thiết kế, bảo đảm tiến độ, chất lượng đáp ứng kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện phương án sửa chữa lớn kết hợp thu dọn ngọn cột, chỉnh tranh lưới điện để bảo đảm an toàn và mỹ quan. Đến nay, các hạng mục đã thi công xong, nghiệm thu, quyết toán và hạch toán đạt tỷ lệ 100%.

Tin, ảnh: Thái Uyên
Top