Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/01/2018 - 16:10
Toàn tỉnh, hơn 5.700 người được cấp Chứng chỉ hành nghề Y, Dược
Đến hết tháng 11-2017, ngành Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp 495 chứng chỉ hành nghề Y, 251 Chứng chỉ hành nghề Dược, nâng tổng số người được cấp Chứng chỉ hành nghề Y, Dược trong tỉnh lên 5.703 người. Trong đó 1.576 Chứng chỉ hành nghề Dược, 4.127 Chứng chỉ hành nghề Y.
Chứng chỉ hành nghề Y , Dược được coi là “ tấm giấy thông hành” của các y bác sĩ, dược sĩ.

 

Sở Y tế cũng cấp Giấy phép hoạt động cho 38 phòng khám trên địa bàn (gồm 5 phòng khám đa khoa, 23 phòng khám chuyên khoa). Tổng số cơ sở hành nghề Y được cấp phép hoạt động là 341 cơ sở (trong đó, 31 phòng khám đa khoa, 55 phòng khám chẩn trị y học cổ truyền, 5 phòng khám chẩn đoán hình ảnh, 197 phòng khám chuyên khoa và 53 cơ sở dịch vụ khác). Có Quyết định thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn đối với 20 cơ sở hành nghề y, thu hồi 19 Chứng chỉ hành nghề và rút Giấy phép hoạt động đối với 26 cơ sở hành nghề Y.

Trong năm, ngành cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho 225 cơ sở (gồm 17 công ty Dược, 23 nhà thuốc và 185 quầy thuốc), nâng tổng số cơ sở kinh doanh Dược được cấp phép trên địa bàn lên 909 cơ sở, trong đó 35 công ty, 65 nhà thuốc (bao gồm cả nhà thuốc bệnh viện), 552 quầy thuốc và 217 đại lý thuốc.

Việt Hoa
Top