Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/01/2018 - 16:08
35% cơ sở lập hồ sơ vệ sinh lao động đúng quy định
Năm 2017, ngành Y tế tiếp tục duy trì phân cấp quản lý sức khỏe người lao động trên địa bàn; tổ chức hướng dẫn, giám sát các cơ sở lao động tổ chức bộ phận y tế, lập hồ sơ vệ sinh lao động và quản lý sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Số cơ sở lao động lập hồ sơ vệ sinh lao động đúng quy định trên địa bàn tỉnh không nhiều.

Ảnh: Một bộ phận sản xuất của Công ty Cổ phẩm Dược phẩm Bắc Ninh.

 

Cơ quan chức năng hướng dẫn giám sát cho 435/615 cơ sở lao động, đạt 69%. Qua đây cho thấy tỷ lệ cơ sở tổ chức bộ phận y tế, lập hồ sơ vệ sinh lao động và khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp đúng quy trình cho người lao động còn thấp, chỉ 217/615 cơ sở (chiếm 35%) lập hồ sơ vệ sinh lao động đúng quy trình.

Trong hoạt động quản lý môi trường y tế, cơ quan chuyên môn duy trì công tác giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt cho các hộ gia đình và các cơ sở cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh. Thực hiện ngoại kiểm chất lượng 400 mẫu nước của các cơ sở cấp nước tập trung. Toàn tỉnh có gần 252 nghìn hộ, chiếm 90,7% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch.

Thùy Vy
Top