Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/01/2018 - 09:39
Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động có thể bị phạt tù
Theo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi và một số điều chỉnh theo Luật Hình sự bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2018 thì người sử dụng lao động trốn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể bị phạt tù.

BHXH, BHYT, BHTN là những chính sách ưu việt góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, tình trạng trốn đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động còn phổ biến và ngày càng diễn biến phức tạp. Tại Bắc Ninh, theo thống kê của ngành BHXH, tính đến hết năm 2017, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 147,48 tỷ đồng. Trong đó nợ BHXH là 126,34 tỷ đồng (nợ dưới 1 tháng là 17,85 tỷ đồng, từ 1 tháng đến dưới 6 tháng 30,76 tỷ đồng, nợ từ 6 tháng trở lên 77,73 tỷ đồng); nợ BHTN là 5 tỷ đồng; nợ BHYT là 16,14 tỷ đồng.

Có nhiều giải pháp được các cấp, ngành triển khai nhằm giảm thiểu số đơn vị, số tiền nợ phát sinh và thu hồi phần nợ đọng như: Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp; rà soát, nắm bắt số lao động của từng doanh nghiệp để đôn đốc, nhắc nhở người sử dụng lao động thực hiện các quyền lợi cho người lao động; thành lập tổ đôn đốc, thu nợ, thậm chí khởi kiện ra tòa đối với những đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn, trong thời gian dài… Mặc dù vậy, tình trạng trốn đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn biến phức tạp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; người lao động, người sử dụng lao động hiểu chưa đầy đủ về các chính sách bảo hiểm; chế tài xử lý chưa đủ mạnh…

Từ ngày 1-1-2018, khi Bộ Luật Hình sự 2015 chính thức có hiệu lực, các hành vi trốn nợ BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc được coi là tội phạm và bị xử lý hình sự. Điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định: Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên sẽ bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù. Theo đó, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm đối với trường hợp trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hoặc trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động từ 6 tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm. Mức phạt tăng lên 200 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Phạm tội 2 lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 30 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người. Mức phạt cao nhất là bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm nếu trốn đóng bảo hiểm 1 tỉ đồng trở lên hoặc trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên. Với hành vi không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động cũng sẽ bị xử phạt từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy theo số tiền, số người lao động bị trốn đóng bảo hiểm. Đặc biệt, pháp nhân thương mại (doanh nghiệp) nếu trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động thì có thể bị xử phạt từ 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng.

Quy định là vậy, tuy nhiên để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động cần đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật BHXH, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đặc biệt là việc áp dụng quy định mới về xử lý các trường hợp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; rà soát và nắm chắc số lượng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp từ đó đề nghị tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuận lợi khi tham gia. Bên cạnh đó cần tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành về chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, nhất là tại các cơ quan, doanh nghiệp nợ đọng… Điều quan trọng nhất là mỗi người sử dụng lao động, người lao động cần nêu cao ý thức chấp hành phát luật nhằm bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Lê Đại
Top