Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/01/2018 - 09:34
Kim Chân xây dựng đời sống văn hóa
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Kim Chân đã không ngừng được nâng cao. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ông Nguyễn Sĩ Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chân cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể nhiệt tình hưởng ứng, triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xã yêu cầu các Ban vận động thôn tổ chức đăng ký xây dựng làng văn hóa và gia đình văn hóa. Cuối năm các làng tổ chức bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo xã. Qua triển khai, mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động nên đã chủ động đi đầu gương mẫu bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Kim Chân hàng năm đều kiện toàn Ban Chỉ đạo, trong đó Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban, Chủ tịch MTTQ làm Phó Ban Thường trực, đại diện các ban, ngành, đoàn thể là thành viên. Nhờ có sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các ban, ngành nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Kim Chân luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Toàn xã có 5.000 nhân khẩu, 5/5 thôn đều có nhà văn hóa đáp ứng yêu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Công tác y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường được quan tâm. Đời sống tinh thần của nhân dân nơi đây ngày càng được nâng cao. Xã có 5 đội văn nghệ, tiêu biểu có CLB Quan họ Người cao tuổi (NCT) hoạt động sôi nổi với hơn 40 thành viên. Hàng năm CLB đều đi giao lưu, biểu diễn và phục vụ nhân dân trong các dịp lễ, hội, kỷ niệm của địa phương. CLB duy trì sinh hoạt đều đặn môn nghệ thuật truyền thống là di sản văn hóa Dân ca Quan họ được nhân dân yêu thích. Các ngõ, xóm đều có đội văn nghệ “hát cho nhau nghe” để phục vụ nhân dân trong các ngày lễ, Tết. Năm 2017, số hộ đạt gia đình văn hóa ở Kim Chân chiếm 94%.

 

 

Đường nông thôn xã Kim Chân được đầu tư xây dựng thông thoáng, sạch đẹp.

 

Phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội ở Kim Chân được Ban Chỉ đạo phong trào chú trọng. Cụ thể, các cấp, ngành, đoàn thể của xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức, gắn việc thực hiện vào các nội dung, điều khoản quy ước là tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo phong trào nên việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội ở đây có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cưới ở Kim Chân được thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình, duy trì tốt các truyền thống trong tổ chức lễ cưới, giảm các thủ tục rườm rà, không còn đám hỏi tổ chức trước nhiều ngày, giảm tiện ăn uống, lễ cưới chính chỉ gói gọn trong 1,5 ngày. Đối với việc tang, các thôn đều có ban tang lễ, dùng hoa luân chuyển, tổ chức cho người quá cố trang trọng, không tổ chức ăn uống trong đám tang, các ngày tuần tiết đều giảm tiện không mời khách. Ban Chỉ đạo phong trào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó lấy NCT là nòng cốt để nâng cao nhận thức về việc người mất đi hỏa táng. Đến nay ở Kim Chân số người mất đi hỏa táng chiếm 40%, người dân đã dần ý thức được ý nghĩa trong việc hỏa táng để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. 5/5 thôn đều có nghĩa trang cách xa khu dân cư.

Năm 2017, xã có 5 lễ hội, việc hướng dẫn và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến đáng khích lệ, thực hiện nghiêm túc Quy chế lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các lễ hội được báo cáo xin phép cấp có thẩm quyền với đầy đủ chương trình và nội dung hoạt động nhằm giúp nhân dân tìm hiểu về truyền thống dân tộc, hướng về cội nguồn, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của mọi người dân. 5/5 thôn đều có quy ước được chỉnh sửa bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và hoạt động từ thiện ở Kim Chân luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực.

Để xây dựng đời sống văn hóa, Kim Chân xác định đổi mới công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao nhận thức cho nhân dân, đồng thời nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Minh Hường
Top