Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 15/01/2018 - 16:47
Các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác gần 2.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi
Năm 2017, các tổ chức Hội, Đoàn thể trong tỉnh nhận ủy thác gần 2.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXHN) tỉnh, chiếm 98,6% tổng dư nợ với 83.632 hộ còn dư nợ ; nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ.
Nhờ nguồn vốn ủy thác nhiều hội viên phụ nữ xã Quế Tân (Quế Võ) đầu tư chăn nuôi thoát nghèo ổn định cuộc sống.

 

Trong đó: Hội Nông dân gần 583,9 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng dư nợ ủy thác với 24.593 hộ còn dư nợ; Hội Phụ nữ hơn 1.072,2 tỷ đồng, chiếm 53,7% với 42.528 hộ còn dư nợ; Hội Cựu chiến binh hơn 232,5 tỷ đồng, chiếm 11,6% với 10.963 hộ còn dư nợ; Đoàn Thanh niên hơn 109,6 tỷ đồng, chiếm 5,5% với 5.548 hộ còn dư nợ.

Tại các điểm giao dịch cố định xã, phường, thị trấn NHCSXH đều công khai chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Thông báo lãi suất cho vay từng chương trình, lãi suất huy động tiền gửi; Lắp đặt hòm thư để chính quyền và nhân dân tham gia góp ý hoạt động của NHCSXH. Đến nay, toàn tỉnh có 2.345 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).  Bình quân một Tổ có dư nợ hơn 852 triệu đồng, hầu hết các Tổ TK&VV trên địa bàn đều hoạt động hiệu quả, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Hà Linh
Top