Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 15/01/2018 - 09:46
Bảo Việt Bắc Ninh đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Trải qua 53 năm kể từ ngày thành lập (15-1-1965 - 15-1-2018), Tập đoàn Bảo Việt luôn tự hào là doanh nghiệp đầu tiên và cũng là doanh nghiệp hàng đầu trên lĩnh vực bảo hiểm tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Truyền thống đó đã và đang Bảo Việt Bắc Ninh, đơn vị thành viên của Bảo Việt phát huy và nhân lên trên bước đường xây dựng và phát triển. Với sự trưởng thành ngày càng lớn mạnh, Bảo Việt Bắc Ninh đã khẳng định vai trò, vị thế đi đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Năm 2017 vừa qua, mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, song phát huy truyền thống của Bảo Việt, Bảo Việt Bắc Ninh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh. Ngay từ đầu năm, Công ty đã phát động phong trào thi đua của năm tới toàn thể cán bộ, đại lý trong đơn vị. Bên cạnh việc tổ chức thi đua khai thác bảo hiểm theo tháng, quý, Công ty còn tổ chức tốt các phong trào thi đua theo đặc thù từng đợt như: Thi đua theo chương trình thi đua Tổng Công ty phát động với chủ đề “Cố đô Huế chào đón Sao Bảo Việt”; Thi đua khai thác bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm con người, bảo hiểm Bảo hiểm sức khỏe; Thi đua khai thác bảo hiểm giáo viên, học sinh năm học 2017 -2018; Thi đua hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn 30/11/2017...

Trong mỗi đợt phát động thi đua, đều có sự theo dõi, kiểm tra thường xuyên, đôn đốc kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời, động viên khích lệ người lao động, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến toàn đơn vị. Đặc biệt, ngoài những chỉ tiêu thi đua về công tác chuyên môn, Công ty chú trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác phục vụ, rèn luyện đạo đức, tác phong, gắn phong trào thi đua với việc xây dựng tổ chức các đoàn thể quần chúng vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... Nhờ đó, các phong trào thi đua đều có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

 

 

Bảo Việt Bắc Ninh luôn là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện tốt bảo hiểm giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

 

Đến hết năm, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt giao với doanh thu vượt 7,1% so với kế hoạch, tăng trưởng 33,5% so với cùng kỳ; hiệu quả kinh doanh tăng 12,9% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước vượt 54% so với kế hoạch được giao... Cùng với thực hiện nghiêm túc các chủ trưng, chính sách của Nhà nước, Công ty đã bảo đảm việc làm ổn định cho 30 cán bộ và đại lý với đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tăng 5% so với cùng kỳ, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời... 

Đối với các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, nổi bật là Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo bằng nhiều hình thức với tổng số tiền trên 100 triệu đồng như: Ủng hộ Quỹ xây dựng nhà đại đoàn kết của tỉnh 45 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo 7,5 triệu đồng; Quỹ Khuyến học, tài trợ giáo dục trên 30 triệu đồng; Quỹ Hội Chữ thập đỏ 7,5 triệu đồng; ủng hộ Miền Trung lũ lụt 7,5 triệu đồng... Riêng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống cách mạng ở Miền Trung và tặng 100 suất quà trị giá gần 40 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công tại 2 xã Mai Thủy, Phú Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)...

Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra... Bảo Việt Bắc Ninh đã xây dựng được hệ thống chính trị trong đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó Chi bộ Công ty đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể đều đạt vững mạnh. Đây thực sự là nhân tố tập hợp, đoàn kết cán bộ, người lao động chung sức, đồng lòng xây dựng đơn vị lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Những kết quả đó đã góp phần giúp cho Bảo Việt Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn, đồng thời là một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động xã hội vì cộng đồng, được các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh ghi nhận đánh giá cao. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của Tập đoàn Bảo Việt, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, từ đó đưa ra những sản phẩm dịch vụ có tính ưu việt cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng theo phương châm “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” nhằm quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả cho công cuộc phát triển và hội nhập của tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyên Phương
Top