Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 14/01/2018 - 16:27
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ 2018
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh xét, đánh giá, công nhận 73 sáng kiến có mức độ ảnh hưởng cấp tỉnh; triển khai thực hiện 21 đề tài, dự án; nghiệm thu đánh giá 22 đề tài, dự án đã hoàn thành; tổ chức 29 cuộc hội thảo khoa học, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống. Các đề tài, dự án được triển khai có kết quả tốt, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, là cơ sở khoa học để xây dựng chủ trương, chính sách phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN được đẩy mạnh, tập trung tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phục vụ cho việc cải cách hành chính; bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa…. Đảng bộ Sở được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”; xếp loại chỉ số cải cách hành chính PAPI xếp thứ 6/18 sở, ngành (tăng 5 bậc)...

Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đưa nhanh các thành tựu KH&CN phục vụ các lĩnh vực sản xuất và đời sống, tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh tiềm lực KH&CN, tăng cường mạng lưới đổi mới sáng tạo, phát triển các cơ sở nghiên cứu triển khai và các doanh nghiệp KH&CN…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chúc mừng những kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2017, nhất là kết quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ…Đề  nghị, năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai tốt các nhiệm vụ, đề tài, dự án; nâng cao hiệu quả áp dụng ISO, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học; xét duyệt nghiêm, sớm các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng; thay đổi cách thức thực hiện các hội thảo khoa học chú trọng về chất lượng; tăng số lượng, chất lượng các đề tài, dự án góp phần xây dựng thành phố thông minh và đáp ứng các mục tiêu đưa Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022…

Nhân dịp này, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Sở Khoa học và Công nghệ được nhận Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng.

Huyền Thương
Top