Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 14/01/2018 - 16:10
Đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ VIII thu hút hơn 84 nghìn người tham gia
Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT cấp xã năm 2017, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội TDTT điểm để triển khai công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII chủ trì.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII chủ trì hội nghị.

 

Thực hiện Kế hoạch số 389 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII, năm 2017- 2018, đến nay 126/126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội, thu hút hơn 84 nghìn người tham gia vào các hoạt động; hơn 24 nghìn lượt VĐV, HLV, trọng tài tham gia thi đấu, điều hành. Nhiều Đại hội được tổ chức hoành tráng, nghi thức trang trọng và thu hút đông đảo quần chúng tham gia (Bình quân mỗi Đại hội có từ 800 đến 1.500 người tham gia). Các Đại hội đều tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, trong đó có các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành của BCĐ, BTC Đại hội ở các cấp có sự sâu sát, cụ thể, kịp thời, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Các địa phương, đơn vị tuy còn gặp khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất nhưng đã huy động tốt nguồn lực nhà nước và xã hội hóa để cải tạo, tu sửa, nâng cấp các công trình thể thao, phục vụ tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở. Ngày 6- 1, thị xã Từ Sơn tổ chức thành công Đại hội TDTT điểm cấp huyện, qua đó giúp các huyện, thành phố tham khảo chuẩn bị cho tổ chức Đại hội ở địa phương mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai, tổ chức kế hoạch Đại hội các cấp. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đề nghị sớm kiện toàn BCĐ, tiến hành thành lập BTC và các tiểu ban giúp việc cấp tỉnh. Các thành viên BCĐ, BTC và các địa phương cần sát sao chỉ đạo xây dựng kế hoạch kịch bản tổ chức Đại hội một cách chi tiết bảo đảm thời gian, nội dung Đại hội. Các địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ, y tế…; lựa chọn địa điểm, thời gian tổ chức phù hợp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đức Quý
Top