Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 12/01/2018 - 16:13
Tiên Du nâng cao chất lượng dạy và học gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
Năm học 2016-2017, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tiên Du đã có bước tiến vững chắc và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhiều chỉ số vươn lên đứng trong tốp đầu của tỉnh.
 
Quy mô mạng lưới trường lớp của huyện phát triển rộng khắp đáp ứng nhu cầu học tập của mọi lứa tuổi học sinh. Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS được công nhận đạt chuẩn mức độ 3, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2 (mức cao nhất theo quy định). Chất lượng giáo dục toàn diện cũng như đại trà toàn huyện được nâng lên một cách thực chất và vững  chắc: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Mầm non giảm xuống chỉ còn 1,6%; Kết quả học tập và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học được đánh giá nghiêm túc đạt ở mức cao với tỷ lệ đạt 99,2%; tốt nghiệp THCS đạt 99,37%, tăng 1,09% so năm học trước. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đạt 86,54% với điểm bình quân 3 môn thi đạt 5,85 điểm (đứng trong tốp đầu của tỉnh), trong đó có 53 học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Bắc Ninh - đơn vị đứng thứ 2 sau thành phố Bắc Ninh về số lượng học sinh đỗ vào trường chuyên.

Đặc biệt, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia của huyện duy trì ở tốp đầu với 52 giải tỉnh và 1 giải nhì Quốc gia - đứng thứ 2 toàn tỉnh. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được chú trọng, quan tâm, đem lại kết quả hết sức tích cực 100% CBGV đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn 86%. Cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trang thiết bị đồ dùng dạy học được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm học 2016-2017, toàn huyện đã có 50/52 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 96,15%, là huyện đứng trong tốp đầu của tỉnh về tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác xã hội hóa giáo dục của huyện được quan tâm, phối hợp với Hội khuyến học, hội cựu giáo chức phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Đăng Đạo, góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tuy nhiên, với tinh thần và thái độ đánh giá nghiêm túc trong năm học vừa qua, công tác giáo dục và đào tạo huyện Tiên Du còn bộc lộ một số tồn tại nhất định: Tỷ lệ huy động độ tuổi nhà trẻ ra nhóm lớp tập thể có tăng song chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, số trẻ trên một lớp còn cao so với quy định. Chất lượng giáo dục ở một số đơn vị chưa có chuyển biến tích cực so mặt bằng chung của huyện. Tình hình đội ngũ giáo viên gặp khó khăn do chủ trương tinh giản biên chế của Nhà nước. Cơ sở vật chất ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đề ra nhất là bậc học Mầm non. Công tác quản lý nói chung và quản lý về công tác an ninh, an toàn trường học một vài nơi còn bất cập, cá biệt có đơn vị để xảy ra sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học gây dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín cũng như chất lượng phong trào chung của toàn ngành.

Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2014 – 2020, định hướng đến năm 2030, năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo ngành giáo dục và đào tạo huyện Tiên Du quyết tâm khắc phục tồn tại bất cập trong giáo dục, chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm thực chất, vững chắc và toàn diện. Trong đó đặc biệt quan tâm chất lượng mũi nhọn, chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh, tăng cường đưa Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài vào giảng dạy trong các nhà trường. Đặc biệt tạo bước đột phá trong đổi mới và cải tiến công tác quản lý chỉ đạo gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ quản lý. Đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình đội chuyên môn, phương pháp giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp, nhất là đội ngũ giáo viên trường THCS trọng điểm của huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện và chủ động tiếp thu chương trình đổi mới giáo dục phổ thông sắp tới. 

Gia Bảo
Top