Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 12/01/2018 - 09:28
Tuyên truyền thay đổi nhận thức trong thực hiện nếp sống văn minh
Việc thực hiện nếp sống văn minh những năm qua đạt được những kết quả tích cực, các cấp, ngành và người dân tự giác thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua...…Kết quả ấy, ngoài sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành còn có vai trò tích cực của công tác tuyên truyền, vận động qua nhiều hình thức.

Quán triệt sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đón nhận danh hiệu thi đua, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, các cấp, ngành hữu quan triển khai thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể trong đó chú trọng công tác tuyên truyền tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của tỉnh quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh. Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân được thực hiện như các đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện; lồng ghép nội dung về nếp sống văn minh trong các hội nghị, hội thi, hội diễn… tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống phát thanh từ tỉnh đến cơ sở đều tăng thời lượng tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình đồng thời phê phán những hủ tục lạc hậu, tư tưởng bảo thủ...  Báo Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền trên báo thường kỳ, báo điện tử và báo hàng tháng đồng thời có nhiều tin, bài về phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; duy trì chuyên mục “Xây dựng nếp sống văn hóa” với thời lượng 1 tháng 2 chuyên mục. Năm 2017, trên các ấn phẩm của Báo Bắc Ninh đăng tải khoảng 130 tin, bài, ảnh về phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, việc thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND18 và Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND17 của HĐND tỉnh, về xây dựng và thực hiện quy ước thôn, làng, khu phố của tập thể, cá nhân. Năm 2017, Đài Phát thanh và Truyền hình sản xuất và phát sóng hơn 230 tin, bài, phóng sự phản ánh về thực hiện nếp sống văn minh trên sóng truyền hình; duy trì chuyên mục “Xây dựng đời sống văn hóa”, thời lượng 15 phút, phát sóng 2 chương trình/tháng. Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn cũng có nhiều chuyên mục về thực hiện nếp sống văn minh.

 

 

Thành viên BCĐ phong trào tuyên truyền và lắng nghe ý kiến người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cùng nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về thực hiện nếp sống văn minh. Theo đánh giá, hiện nay nhân dân đã tự giác thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đón nhận các danh hiệu thi đua, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống. Nhiều đám cưới tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm gói gọn từ 1 đến 1,5 ngày, không mời khách tràn lan. Việc tang dần xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan, tình trạng tổ chức ăn uống trong ngày tang lễ và các ngày tuần tiết giảm dần, tỷ lệ đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng ngày càng tăng. Lễ hội diễn ra trang trọng về phần lễ, phong phú về phần hội, phát huy được truyền thống văn hóa của quê hương…

Thực tế cho thấy, địa phương nào làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sẽ đạt kết quả tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh. Điển hình như ở thôn Phú Mỹ (xã Đình Tổ, Thuận Thành). Trước đây Phú Mỹ vẫn tồn tại một số hủ tục nhất là trong việc tang. Cán bộ, đảng viên và các đoàn thể quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Đặc biệt chi hội Người cao tuổi thôn đã tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò, uy tín của Người cao tuổi trong vận động con, cháu, dòng họ, dân làng thực hiện nếp sống văn minh vì vậy tạo chuyển biến rõ nét. Đám cưới trong thôn tổ chức đúng các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Việc tang không còn hủ tục, bảo đảm vệ sinh, không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ. Việc sử dụng kèn bát âm trong đám tang cũng được thay thế bằng các đĩa nhạc giảm chi phí cho gia đình có người chết. Trong nhiều năm, tỷ lệ hỏa táng, điện táng người chết tại Phú Mỹ đạt 100%.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên để phát huy tốt trong thời gian tới, bên cạnh tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận toàn dân cùng thực hiện vì một xã hội văn minh, phát triển bền vững.

Lê Đại
Top