Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 12/01/2018 - 09:02
Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 11-1, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, Kỳ nghỉ hồng năm 2017.

 

Năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong khối cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, bám sát nội dung trọng tâm. Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN); công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được quan tâm với 190 đồng chí được tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 106 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng, 133 đồng chí được chuyển Đảng chính thức. Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong tổ chức hoạt động, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia; công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng được tiếp tục duy trì; công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được đẩy mạnh, thi đua sản xuất kinh doanh gắn với phong trào thi đua “3 trách nhiệm”, “4 nhất”, “Sáng tạo trẻ…

Năm 2018, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai nhiệm vụ gắn với một số chỉ tiêu như: 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận từ 2 đến 3 công trình, phần việc thanh niên; kết nạp 200 đoàn viên, giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.500 - 2.000 thanh niên; ra mắt Ủy ban  Hội LHTN khối Doanh nghiệp và đi vào hoạt động; phát triển 5 đến 10 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp có vốn ngoài nhà nước…

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2017; Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho 6 Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Trần Thư
Top