Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 11/01/2018 - 16:10
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Lễ hội kéo co làng Hữu Chấp (Thành phố Bắc Ninh).

 

Một số nhiệm vụ cần tập trung: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện nghiêm nội quy về tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Trong đó, thường xuyên giới thiệu về giá trị lịch sử của di tích, di sản; không để các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong di tích, nơi thờ tự. Ban tổ chức lễ hội hướng dẫn du khách đốt đồ mã, vàng mã đúng quy định, không sử dụng tiền âm phủ nhái tiền po-ly-me trong các di tích; giữ gìn môi trường văn hóa lễ hội, đặt tiền “Giọt dầu” đúng nơi quy định và nghiêm cấm đổi tiền lẻ, các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực phối hợp, chỉ đạo tổ chức lễ hội trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống. Hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí trong lễ hội phải mang tính giáo dục, phù hợp với lối sống, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc. Các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách khi tham gia các hoạt động lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết bảng giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội và nơi thờ tự.

Tin, ảnh: Việt Thanh
Top