Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 11/01/2018 - 09:36
Ban Văn hóa - Xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động
Trong năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch công tác đề ra, tuân thủ quy chế và đảm bảo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. Các thành viên Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.

Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội để trình tại các kỳ họp của HĐND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu được Ban chú trọng thực hiện. Trước mỗi kỳ họp của HĐND tỉnh, Ban tiến hành khảo sát, nắm tình hình và nghiên cứu tài liệu tham khảo để phục vụ hoạt động thẩm tra. Ngoài ra, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Ban tổ chức lấy ý kiến cử tri để có thêm thông tin, góp phần làm cho nội dung hoạt động thẩm tra sát hơn, chất lượng hơn. Trong quá trình thẩm tra, Ban luôn kết hợp chặt chẽ với các cấp, ngành có liên quan, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, chuyên viên có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực được thẩm tra. Báo cáo thẩm tra của Ban trình tại các kỳ họp luôn đảm bảo chất lượng, là cơ sở quan trọng để đại biểu biểu quyết các nội dung trình tại kỳ họp. Nhờ đó, các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đảm bảo chất lượng.

 Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, căn cứ Nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát năm, Ban Văn hóa  - Xã hội xây dựng kế hoạch từng tháng, từng quý đảm bảo tính khoa học, phù hợp thực tế. Phương thức giám sát được cải tiến theo hướng đa dạng hình thức, hướng về cơ sở. Năm 2017, Ban tổ chức được 13 cuộc giám sát với nội dung tập trung vào những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội được đông đảo cử tri quan tâm như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở; công tác thi và xét tốt nghiệp, tuyển sinh các cấp năm học 2017 - 2018; thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn; công tác thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội; thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;... Nhiều hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện được Ban chỉ ra qua các cuộc giám sát yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung khắc phục như: Việc thu, chi một số khoản thu thỏa thuận chưa đúng với những văn bản hướng dẫn đã được ban hành; điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ sản xuất ở một số doanh nghiệp chưa đảm bảo về ATTP, vệ sinh lao động; chế độ nghỉ phép của giáo viên chưa được hướng dẫn thực hiện cụ thể, thống nhất; chế độ lương, phụ cấp cho giáo viên còn thấp, chưa đảm bảo được cuộc sống nên có những trường hợp giáo viên bỏ nghề; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và karaoke chưa cập nhật các băn bản pháp luật mới để hoàn thiện các thủ tục liên quan tới lĩnh vực đang hoạt động, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống cháy nổ;...  Ngoài ra, Ban phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện tiến hành các cuộc khảo sát, giám sát về một số vấn đề cử tri quan tâm. Qua giám sát, khảo sát giúp Thường trực HĐND và Ban có thêm cơ sở để xây dựng báo cáo thẩm tra, các đại biểu thảo luận và quyết định các nội dung tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho biết: Thời gian tới, Ban tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát với nội dung tập trung chủ yếu vào những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án chuyên đề phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền, lĩnh vực được giao; Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên Ban;... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Phương
Top