Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 11/01/2018 - 09:29
Sở Thông tin & Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 10-1, tại Trung tâm Kinh doanh- VNPT Bắc Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân của sở TT& TT có nhiều thành tích trong công tác năm 2017.

 

 

Năm 2017, Sở TT&TT tăng cường tham mưu giúp tỉnh trong việc ban hành cơ chế chính sách, văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT&TT. Công tác quản lý Nhà nước về thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được hoàn thiện, góp phần vào ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, từng bước tạo được sự đồng bộ hóa, thống nhất giữa đầu tư hạ tầng CNTT với triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng, góp phần đắc lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh…

Năm 2018, Sở TT&TT tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo môi trường pháp lý thu hút và thúc đẩy hoạt động của ngành phát triển bền vững; tập trung đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin, Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp trong ngành, duy trì và phát triển môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh đúng qui định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử bảo đảm kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm trọng điểm, đúng tôn chỉ mục đích đề ra; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về TT& TT đối với các Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện…

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành TT&TT đạt được trong năm qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới sở tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách; tập trung triển khai các qui hoạch theo lộ trình đã được phê duyệt, nhất là hạ tầng CNTT; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3- 4 và các phần mềm quản lý nhằm phát huy cao nhất hiệu quả được đầu tư. Với các dự án liên quan đến Đề án xây dựng thành phố thông minh phải quản lý đúng qui trình, chặt chẽ, hiệu quả…

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Sở TT&TT tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác năm 2017.

Đức Quý
Top