Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 17:00
80,7% tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đạt Trong sạch vững mạnh
Ngày 10-1, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí Đặng Đức Thính, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

 

Năm 2017, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và các Nghị quyết Trung ương 4, 5 và 6 khóa XII của Đảng. Đảng bộ Khối và các TCCSĐ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiện toàn công tác tổ chức đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; xét, kết nạp 249 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 251 đồng chí; công tác kiểm tra, giám sát và các công tác khác được chú trọng. Qua rà soát, 80,7% số TCCSĐ đạt Trong sạch vững mạnh, 19,3% số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97,9% đảng viên  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2018, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4, 5 và 6 (khóa XII) của Đảng. Phấn đấu: Đảng bộ Khối đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh; ít nhất 99% đảng viên và 90% quần chúng tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trên 85% TCCSĐ đạt Trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 130 đảng viên, 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức đúng quy định.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2017. Đồng thời, công bố và trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tục; tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cho 12 TCCSĐ, 20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tin, ảnh: Vân Giang
Top