Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 16:50
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Cuối tháng 1 có đề thi tham khảo
Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các Sở GD-ĐT tổ chức tốt hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên trong đó nhấn mạnh: Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình; chỉ đạo đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử.
Học sinh Bắc Ninh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt nội dung ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 bao gồm nội dung chương trình lớp 11 và 12, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Cuối tháng 1, Bộ sẽ giới thiệu đề thi tham khảo tạo điều kiện giúp giáo viên và học sinh tham khảo, làm quen với các định dạng của đề thi trong quá trình dạy học, ôn tập phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm 2018 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, chú trọng đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Quan tâm tổ chức ôn tập cho học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế.

Trọng Khánh
Top