Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 16:49
Xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm
Sở GD-ĐT vừa ban hành công văn số 30 (tháng 1-2018) gửi Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức dạy thêm nêu rõ:

Thực hiện các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, qua thực tế kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu năm học 2017-2018 của một số cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường học; các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm trên địa bàn tỉnh phải tổ chức dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu đúng quy định theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa hoặc lấy danh nghĩa Hội cha mẹ học sinh để thu các khoản đóng góp sai quy định.

Các Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tăng cường kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm; thực hiện các khoản thu của cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS; các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm trên địa bàn.

Sở GD-ĐT khuyến cáo sẽ xử lý ở mức cao nhất đối với các cơ sở trường học (công lập) vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu không đúng quy định.

Trọng Khánh
Top