Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 16:47
Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh
Trong 2 ngày 9 và 10-1, Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đảng do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh. Cùng đi có đồng chí Sa Như Hoà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó Trưởng Đoàn công tác; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đoàn công tác dự buổi làm việc cuối năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm đánh giá kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2017. Trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, giám sát của HĐND, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, tích cực: Tốc độ tăng trưởng  GRDP đạt 19,12% so năm 2016 (chiếm 3,25% GDP cả nước, xếp thứ 4/63 tỉnh/thành phố; thu Ngân sách Nhà nước tăng mạnh, đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2016; công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn công tác Tòng Thị Phóng ghi nhận trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phát huy cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thu được nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định đạt được kết quả đó là do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chấp hành nghiêm Nghị quyết của Đảng, quyết tâm chính trị cao, thực hiện tốt quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, nguyên tắc tập trung dân chủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy với trọng trách của mình được phân công phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là một khối đoàn kết thống nhất, HĐND, UBND tỉnh thực hiện theo đúng luật. Đối với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đến nay cơ bản những hạn chế, khuyết điểm được khắc phục, đạt kết quả tốt.

Xuân Bình-Xuân Me
Top