Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 16:45
Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ
Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Chính quyền các cấp chú trọng hơn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngành Dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng.

Năm 2018, hệ thống dân vận cả nước tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của công tác dân vận các cấp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng; đồng thời đánh giá cao việc Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề nhiệm vụ năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân vận thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” tạo sự tin tưởng cho nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của nhân dân. Ban Dân vận các địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân;...

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Phó trưởng ban Dân vận Trung ương vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Mai Phương
Top